Postopek : 2016/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0728/2016

Predložena besedila :

B8-0728/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0269

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 330kWORD 77k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prejšnjih in nedavnih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli(1), z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli(2) in z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli(3),

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 20. oktobra 2014 o pridržanjih protestnikov in politikov v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini z dne 7. decembra 2015 o volitvah v Venezueli,

–  ob upoštevanju izjave za javnost, ki jo je 12. aprila 2016 podala tiskovna predstavnica visokega komisarja OZN za človekove pravice Ravina Shamdasani,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker nacionalna suverenost, kot v vseh drugih demokratičnih državah, pripada venezuelskemu narodu, ki ga predstavlja nacionalna skupščina, kot priznava člen 5 venezuelske ustave;

B.  ker je venezuelska nacionalna skupščina 30. marca 2016 sprejela zakon o podelitvi amnestije več kot 90 političnim zapornikom v Venezueli, s čimer je odprla pot za nujno potreben dialog in narodno spravo; ker je zakon ustaven, saj strogo prepoveduje pomilostitev v primeru kaznivih dejanj, povezanih s hudodelstvi zoper človečnost, vojnimi hudodelstvi in hudimi kršitvami človekovih pravic, kot zahteva člen 29 ustave;

C.  ker tako vlada kot vrhovno sodišče ovirata zakonodajne pristojnosti nedavno izvoljene nacionalne skupščine od njene konstitutivne seje decembra 2015 po zmagi opozicijske večine; ker je vrhovno sodišče zakon o amnestiji razglasilo za neustavnega;

D.  ker je 96 političnih zapornikov še vedno zaprtih, 2000 pa jih je pogojno na prostosti; ker je bilo po podatkih nevladne organizacije Foro Penal Venezolano od leta 2014 več kot 4029 oseb pridržanih iz političnih razlogov, in sicer so jih samo v maju 2016 pridržali več kot 168; ker so vodje opozicije, vključno z Leopoldom Lópezom in demokratično izvoljenima županoma Antoniem Ledezmo and Danielom Ceballosom, prav tako še vedno v zaporu;

E.  ker venezuelska vlada v celoti nadzoruje sodstvo v državi in državno volilno komisijo, kar je očitno v nasprotju z načeli neodvisnosti in ločitve oblasti, ki sta značilni za demokratične države, v katerih velja načelo pravne države;

F.  ker ima venezuelska vlada popoln nadzor nad tiskom in mediji ter očitno krši temeljno pravico do svobode izražanja, ki jo spoštujejo vse demokratične države;

G.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zeid Rad Al Husein javno izjavil, da je zakon o amnestiji in narodni spravi v skladu z mednarodnim pravom in izrazil razočaranje zaradi njegove zavrnitve; ker je generalni sekretar Organizacije ameriških držav Luis Almagro pozval predsednika Nicolása Madura, naj sprejme zakon o amnestiji in nacionalni spravi;

H.  ker se je leto 2015 v skladu s podatki, ki jih je objavila Centralna banka Venezuele, končalo z najvišjo stopnjo inflacije na svetu –180,9 %, in ker so proizvodi, ki jih je inflacija najhuje prizadela, hrana in brezalkoholne pijače, kjer je bila stopnja 315 %; ker je Mednarodni denarni sklad za leto 2016 napovedal približno 700-odstotno stopnjo inflacije;

I.  ker se Venezuela zaradi pomanjkanja hrane in zdravil sooča s hudo humanitarno krizo; ker je nacionalna skupščina razglasila zdravstveno in prehransko humanitarno krizo, saj na splošno primanjkuje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme, ter je Svetovno zdravstveno organizacijo zaprosila za humanitarno pomoč in tehnični obisk, s katerim bi potrdila zgoraj opisane razmere;

J.  ker vlada preprečuje vstop humanitarne pomoči v državo in bojkotira različne mednarodne pobude za pomoč civilni družbi, kar se je zgodilo Karitasu in drugim nevladnim organizacijam;

K.  ker je demokratična opozicija sprožila z ustavo določen postopek, ki omogoča odstavitev javnih uslužbencev s funkcije po preteku polovice mandata; ker je nacionalnemu svetu za volitve predložila 1,8 milijona podpisov venezuelskih državljanov v podporo temu postopku, kar je veliko več kot 198.000 podpisov, kolikor je potrebnih, da bi bil postopek zakonit in ustaven;

L.  ker je devizni nadzor, uveden leta 2003, eden od mnogih primerov slabega državnega gospodarskega upravljanja; ker je sedanje izredno stanje, ki ga je razglasil predsednik Maduro, še poslabšalo gospodarsko krizo; ker je mogoče krizo rešiti le z dialogom na vseh ravneh vlade in družbe;

M.  ker so 27. maja 2016 države G7 podale izjavo, v kateri so Venezuelo pozvale k vzpostavitvi pogojev za dialog med vlado in državljani, da bi se rešila vse hujša gospodarska in politična kriza;

1.  izraža hudo zaskrbljenost zaradi politične, gospodarske, socialne in humanitarne krize v Venezueli in ozračja vse večje politične in socialne nestabilnosti;

2.  poziva venezuelsko vlado, naj s konstruktivnim pristopom začne iskati rešitev za to hudo krizo z odprtjem tesnega in vključujočega dialoga z vsemi sektorji družbe, vključno z demokratično izvoljeno opozicijo;

3.  poziva predsednika Madura in njegovo vlado, naj skupaj z demokratično izvoljeno nacionalno skupščino izvedejo nujne gospodarske reforme in poiščejo konstruktivno rešitev za gospodarsko in energetsko krizo, zlasti za pomanjkanje hrane in zdravil;

4.  poziva EU, države članice, in podpredsednico/visoko predstavnico Federico Mogherini, da pozovejo venezuelske oblasti, naj dovolijo vstop humanitarne pomoči v državo in zagotovijo dostop mednarodnim organizacijam, ki želijo pomagati najbolj prizadetim družbenim sektorjem;

5.  poziva EU, države članice, in podpredsednico/visoko predstavnico, da pozovejo venezuelsko vlado, naj v skladu z zahtevami številnih organov OZN in mednarodnih organizacij ter v skladu z zakonom o amnestiji in narodni spravi nemudoma izpusti politične zapornike in vse samovoljno pridržane;

6.  poziva EU, države članice, in podpredsednico/visoko predstavnico, da pozovejo venezuelsko vlado, naj ratificira zakon o amnestiji in narodni spravi ter spoštuje mednarodne pogodbe, v skladu s katerimi ima Venezuela obveznosti, k jih mora izpolnjevati;

7.  poziva EU, države članice, in podpredsednico/visoko predstavnico, naj podprejo nacionalna prizadevanja za vzpostavitev mehanizmov za dialog in spravo v tesnem sodelovanju z Zvezo južnoameriških držav, da bi okrepili prisotnost mednarodnih organizacij, ki bi ta proces olajšale ter služile kot potencialni garanti in posredniki;

8.  poziva vlado Venezuele in javne organe, naj spoštujejo ustavo in podprejo, ne pa ovirajo, priznane pravne mehanizme in postopke za sprožitev volilnega postopka za razrešitev predsednika, določenega v venezuelski ustavi, pred koncem leta 2016; poziva vrhovno sodišče, naj spoštuje delitev oblasti in ustavno zakonitost;

9.  poziva EU, države članice in podpredsednico/visoko predstavnico, naj se zavzemajo za reformo deviznega nadzora, ki ga je uvedel nekdanji predsednik Hugo Chávez leta 2003;

10.  poziva Svet in države članice, naj učinkovito izvajajo zahteve iz mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in preučijo možnost za uporabo ciljno usmerjenih sankcij proti venezuelskim uradnikom, ki so spoznani za kršitelje človekovih pravic, vključno z zamrznitvijo njihovega zasebnega premoženja in prepovedjo vstopa v EU;

11.  ponavlja zahtevo, da Venezuelo čim prej obišče delegacija Evropskega parlamenta, da bi vzpostavila dialog z vsemi stranmi v konfliktu;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini ter generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1)

Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0176.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0106.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0080.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov