Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0729/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0729/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a venezuelai helyzetről

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Victor Boştinaru az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0700/2016

Eljárás : 2016/2699(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0729/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0729/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0729/2016

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről

(2016/2699(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i[1], valamint a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i[2], továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Human Rights Watch Luis Almagrónak, az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának címzett, Venezueláról szóló 2016. május 16-i levelére[4],

–  tekintettel a Dél-amerikai Nemzetek Uniója (UNASUR) főtitkárának a venezuelai kormány és az ellenzéki koalíció (MUD) közötti nemzeti párbeszéd elindításával foglalkozó tájékozódó jellegű megbeszélésekről szóló 2016. május 23-án[5] és május 28-án[6] kiadott hivatalos közleményére,

–  tekintettel a G7-ek vezetőinek 2016. május 26–27-én Isze-Simában tartott csúcstalálkozóján kiadott nyilatkozatra[7],

–  tekintettel az Egyesült Államok külügyminisztere, John Kerry 2016. május 27-i nyilatkozatára José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről[8],

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a világ kőolajtartalékának 20%-a Venezuelában található, ami a világ kőolajtermelésének csak 3%-át teszi ki; mivel az ország exportjának 96%-a a kőolajból származik; mivel a kereskedelmi feltételek megváltozásának esetére, illetve a szükséges makrogazdasági kiigazítások hatásának mérséklésére Venezuela a gazdasági fellendülés során nem halmozott fel tartalékokat;

B.  mivel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Venezuela gazdasága a 2015. évi 5,7%-os csökkenést követően 2016-ban várhatóan 8%-kal fog csökkenni; mivel annak ellenére, hogy a minimálbér 30%-kal emelkedett, a 180,9%-os infláció veszélyezteti annak lehetőségét, hogy az alapvető árucikkek elérhetővé váljanak a venezuelai emberek számára; mivel az IMF előrejelzései szerint az átlagos inflációs ráta 2016 végére 700%-os lesz, amely 2017-ben elérheti a 2200%-ot;

C.  mivel annak ellenére, hogy nem állnak rendelkezésre hivatalos adatok, az ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) szerint a szegénység aránya megduplázódott Venezuelában: a 2013. évi 30%-ról 2016-ban 60%-ra nőtt; mivel az Egészségügyi Világszervezet által alapvetően fontosnak tartott gyógyszerek 75%-a nem áll rendelkezésre Venezuelában;

D.  mivel az alapvető infrastruktúra tekintetében nem voltak előrelátóak, továbbá a nem megfelelő kormányzás is hozzájárult a jelentős gazdasági és társadalmi válság kialakulásához, ami az erőforrások , a nyersanyagok, az alapanyagok, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek hosszú távú hiányában, valamint a termelés teljes elmaradásában mutatkozik meg, és mivel az ország komoly társadalmi zavargások szélén áll, ami beláthatatlan következményekkel járó humanitárius válsághoz vezethet;

E.  mivel a venezuelai ellenzéki koalíció, a MUD 112 mandátumot szerzett a 167 fős egykamarás országgyűlésben, ami kétharmados többséget jelent a PSUV által megszerzett 55 mandátumhoz képest; mivel a Legfelsőbb Bíróság ezt követően megakadályozta, hogy a MUD négy újonnan megválasztott országgyűlési képviselője hivatalba lépjen, aminek következtében a MUD elvesztette kétharmados többségét;

F.  mivel prominens ellenzéki politikai vezetőket és mintegy száz másik embert ideológiai és politikai okokból bebörtönöztek; mivel az országgyűlés 2016. március 29-én elfogadta az amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvényt, és a Legfelsőbb Bíróság 2016. április 11-én ismét kijelentette, hogy a törvényt alkotmányellenesnek minősíti;

G.  mivel mióta az országgyűlés 2016. januárban megkezdte működését, a Legfelsőbb Bíróság négy olyan törvényt nyilvánított jogellenesnek vagy nem alkalmazhatónak, amelyet az országgyűlés elfogadott : februárban a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta Maduro elnök gazdasági rendeletét, amelyet a nemzetgyűlés januárban elutasított; márciusban a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a törvényhozásnak nem volt joga megvizsgálni 13 bíró 2015 végén történt kinevezését; áprilisban az amnesztiáról szóló törvényt alkotmányellenesnek nyilvánította a Bíróság, és meghiúsította azt az alkotmánymódosítást, amely hatról négy évre csökkentette volna az elnök hivatali idejét;

H.  mivel a közelmúltban az UNASUR keretében tájékozódó jellegű megbeszélésekre került sor a Dominikai Köztársaságban a volt spanyol miniszterelnök, José Luis Rodríguez Zapatero, a Dominikai Köztársaság volt elnöke, Leonel Fernández és Panama volt elnöke, Martín Torrijos részvételével azzal a céllal, hogy nemzeti párbeszédet kezdeményezzenek a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának képviselői és az ellenzéki pártokat képviselő MUD között;

I.  mivel az illegális bányák feletti ellenőrzésért folytatott harcok mindennapossá váltak a guyanai és brazil határhoz közel eső ásványokban gazdag területen; mivel Tumeremóban (Bolívar állam) 2016. március 4-én mészárlás történt, amelynek során 28 bányász eltűnt, majd később meggyilkolták őket; mivel a hatóságok még mindig nem adtak kielégítő választ, és mivel Lucía Suárez újságírónőt – aki az esetre a közelmúltban próbált fényt deríteni – 2016. április 28-án tumeremói otthonában agyonlőtték;

J.  mivel a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét nem tartják megfelelően tiszteletben Venezuelában; mivel a jelenlegi tények túlzott kormányzati befolyásra, valamint a bírói hatalom és a Nemzeti Választási Tanács ellenőrzésére engednek következtetni, ami káros hatással van a minden demokratikus rendszer sarokkövét képező törvényhozásra és ellenzékre;

K.  mivel a venezuelai kormány által 2016. április 6-án kiadott 2294. számú rendelet kimondja, hogy az állami szektorban dolgozók hetente csak két napot dolgozhatnak mindaddig, amíg az El Niño jelenség kihat a Simon Bolívar vízerőműre; mivel az egyetemeken és más oktatási intézményekben folyó oktatás is nemzetbiztonsági vagy energiatakarékossági okokra hivatkozva ideiglenesen vagy teljes mértékben felfüggesztésre került; mivel e bezárások súlyosan érintik a polgárok jogait;

L.  mivel Venezuela az igen magas bűnözési arány és a teljes büntetlenség folytán a világ egyik legveszélyesebb országává vált: az erőszakos bűncselekmények aránya Caracasban a legmagasabb a világon, ahol a 100 000 főre eső gyilkosságok száma meghaladja a 119,87-ot;

M.  mivel a demokratikus ellenzék alkotmányosan elismert folyamatot indított, hogy kérvényezze a visszahívásról szóló népszavazás megtartását; mivel a MUD 1,8 millió aláírást gyűjtött össze és juttatott el a Nemzeti Választási Tanácshoz, ami lényegesen több, minta folyamat törvényességéhez és alkotmányos engedélyezéséhez eredetileg szükséges 198 000;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia és az emberi jogok egyre romló helyzete miatt;

2.  üdvözli, hogy az UNASUR kezdeményezte a végrehajtó hatalom és az ellenzéki többséget alkotó MUD közötti nemzeti párbeszéd elindítására irányuló közvetítési erőfeszítéseket; emlékeztet arra, hogy nemzeti párbeszéd nélkül nem lehet életképes, békés és tartós megoldást kialakítani Venezuelában, és felszólítja az összes felet, hogy vállaljon aktív részt egy konstruktív és a megoldást szem előtt tartó folyamatban; hangsúlyozza, hogy a tárgyalásos, demokratikus megoldás az egyetlen járható út;

3.  sürgeti, hogy a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és a regionális szervezetek biztosítsák, hogy a párbeszédet és a nemzeti megbékélést célzó mechanizmusok közvetítői szerepet töltsenek be Venezuelában, azzal a céllal, hogy támogassa az országot jelenleg sújtó válság békés, demokratikus és alkotmányos megoldását;

4.  tudomásul veszi a G7 vezetőinek Venezueláról szóló nyilatkozatát; kéri, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén az országban uralkodó helyzetről szülessen politikai nyilatkozat és támogassák a közelmúltban megkezdett közvetítési erőfeszítéseket, melyek célja, hogy a demokratikus és politikai megoldásokról megegyezés születhessen Venezuelában;

5.  mélységes aggodalmát fejezi ki az alapvető árucikkek – így az élelmiszerek és a gyógyszerek – hiánya okozta egyre súlyosbodó társadalmi feszültségek miatt; felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy az ország számára készítsen együttműködési tervet azzal a céllal, hogy kielégítse a lakosság legsürgetőbb és alapvető szükségleteit; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy fogadja el az együttműködést és segítse elő ennek megvalósítását;

6.  aggodalmát fejezi ki a jelenlegi intézményi zsákutca miatt, továbbá hogy a végrehajtó hatalom ellenőrzést gyakorol a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Választási Tanács felett, hogy megakadályozza az országgyűlés által elfogadott jogszabályok és kezdeményezések alkalmazását; felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a jogállamiságot és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét; emlékeztet arra, hogy az egyformán legitim hatalmi ágak szétválasztása és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás a jogállamiság által vezérelt demokratikus államok egyik alapvető elve;

7.  kéri a venezuelai kormányt, hogy a jelenleg fogva tartott politikai foglyok börtönbüntetését változtassa házi őrizetté; emlékeztet arra, hogy az ellenzék a tárgyalások előfeltételéül a politikai foglyok szabadon bocsátását szabta meg, és felhívja mindkét oldalt, hogy állapodjanak meg egy kompromisszumos megoldásról, amelynek célja a közvetítés érdekében jelenleg kifejtett erőfeszítések támogatása; emlékeztet arra, hogy e gesztus által bebizonyosodik majd, hogy a végrehajtó hatalom hajlik a nemzeti párbeszéd elősegítésére;

8.  kéri a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben és garantálják a békés demonstrációhoz való alkotmányos jogot; felszólítja továbbá az ellenzéki vezetőket, hogy mutassanak felelősséget és önmérsékletet hatásköreik gyakorlása során; felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy garantálják a biztonságot és a jogok szabad gyakorlását valamennyi állampolgár, és különösen az emberi jogi jogvédők, az újságírók, a politikai aktivisták és a független nem kormányzati szervezetek tagjai számára;

9.  úgy véli, hogy abszolút prioritást élvez a büntetlenség jelenlegi magas szintjének csökkentése – amely az egyre növekvő erőszakot és bizonytalanságot elősegíti és fokozza az országban –, valamint a meglévő jogrendszer tiszteletben tartásának biztosítása, amely az emberrablások, gyilkosságok és egyéb bűncselekmények áldozatainak és az áldozatok családjainak szolgáltat igazságot;

10.  felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy vizsgálják ki a tumeremói mészárlást, amelynek során 28 bányászt aljas módon meggyilkoltak, és hogy az elkövetőket és azok felbujtóit – beleértve a Lucía Suárez újságírónő közelmúltbeli meggyilkolása mögött állókat – állítsák bíróság elé, mely utóbbi gyilkosságot ugyanazon a helyszínen követték el, és feltehetően összefügg a többi gyilkossággal;

11.  sürgeti a venezuelai kormányt és hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, és az akadályozás helyett inkább könnyítsék meg a venezuelai alkotmányban rögzített választási folyamat működtetésére vonatkozó törvényes és elismert mechanizmusokat és eljárásokat;

12.  sürgeti a venezuelai kormányt, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a munka- és tanítási idő rendezésére annak érdekében, hogy az országban normalizálódjon a helyzet, és hogy biztosítsa a szociális és munkavállalói jogok, valamint az oktatáshoz való egyetemes jog tiszteletben tartását;

13.  emlékeztet arra, hogy a Parlament számos alkalommal biztosította szolidaritásáról a venezuelai népet; rámutat, hogy az ország politikai erőinek többsége határozottan és ismételten kérte, hogy legyünk jelen és támogassuk őket; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy egy parlamenti küldöttség látogatását ugyan már jóváhagyták, de az még mindig függőben van; ezért kéri, hogy kerüljön sor a látogatásra, hogy elláthassa a venezuelai politikai és társadalmi helyzet áttekintésével kapcsolatos megbízatását;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.