Procedură : 2016/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0729/2016

Texte depuse :

B8-0729/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0269

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 486kWORD 91k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.895v01-00
 
B8-0729/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Victor Boștinaru în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0729/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), și cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere declarația din 20 octombrie 2014 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului privind detenția unor protestatari și a unor politicieni în Venezuela,

–  având în vedere scrisoarea din 16 mai 2016 adresată de Human Rights Watch Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Luis Almagro, cu privire la Venezuela(4),

–  având în vedere comunicările oficiale ale Secretarului General al Uniunii Națiunilor Sud-Americane (UNASUR), emise la 23 mai(5) și 28 mai(6) 2016, privind întâlnirile exploratorii în vederea lansării unui dialog la nivel național între reprezentanții guvernului Venezuelei și coaliția opoziției MUD,

–  având în vedere declarația liderilor G7 de la Ise-Shima din 26-27 mai 2016(7),

–  având în vedere declarația Secretarului de Stat al SUA, John Kerry, din 27 mai 2016, privind convorbirea sa cu fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero(8),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Venezuela deține 20 % din rezervele mondiale de petrol, care reprezintă doar 3 % din producția mondială; întrucât petrolul reprezintă 96 % din exporturile acestei țări; întrucât în timpul expansiunii economice Venezuela nu a acumulat economii pentru a atenua o inversare în ceea ce privește comerțul sau pentru atenuarea impactului ajustărilor macroeconomice necesare;

B.  întrucât, conform Fondului Monetar Internațional (FMI), se estimează că economia Venezuelei se va contracta cu 8 % în 2016, după o scădere de 5,7 % în 2015; întrucât, în ciuda unei creșteri cu 30 % a salariului minim, rata inflației de 180,9 % împiedică orice perspectivă ca produsele de bază să fie accesibile pentru venezuelani; întrucât FMI a previzionat o rată medie a inflației de 700 % până la sfârșitul lui 2016 și de 2 200 % în 2017;

C.  întrucât, în pofida lipsei de date oficiale, potrivit ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), rata sărăciei în Venezuela s-a dublat, de la 30 % în 2013, la 60 % în 2016; întrucât 75 % dintre medicamentele considerate esențiale de către Organizația Mondială a Sănătății nu sunt disponibile în Venezuela;

D.  întrucât lipsa de prevedere în ceea ce privește infrastructura de bază și guvernarea ineficientă au condus la o criză economică și socială majoră, fapt demonstrat de o insuficiență de lungă durată a resurselor, a materiilor prime, a materialelor, a alimentelor de bază și a medicamentelor esențiale, cu o producție egală cu zero, și întrucât țara este în pragul unor tulburări sociale majore, care ar putea conduce la o criză umanitară cu consecințe imprevizibile;

E.  întrucât coaliția opoziției din Venezuela, MUD, a câștigat 112 locuri în Adunarea Națională, unicamerală, compusă din 167 membri, deci o majoritate de două treimi, în comparație cu 55 de locuri pentru PSUV; întrucât Curtea Supremă a blocat ulterior patru reprezentanți ai Adunării Naționale recent aleși din partea MUD să-și preia mandatul, ceea ce a făcut ca opoziția să își piardă majoritatea de două treimi;

F.  întrucât au fost închiși lideri proeminenți ai opoziției politice, împreună cu aproximativ o sută de alte persoane, pe motive politice și ideologice; întrucât, la 29 martie 2016, Adunarea Națională a votat Legea privind amnistia și reconcilierea națională, iar la 11 aprilie 2016 Curtea Supremă a declarat, încă o dată, legea drept neconstituțională;

G.  întrucât, de când Adunarea Națională și-a preluat atribuțiile în ianuarie 2016, Curtea Supremă a declarat ilegale sau inaplicabile cele patru legi adoptate de Adunare: în februarie, Curtea Supremă a confirmat decretul economic al președintelui Maduro, care fusese respins de Adunarea Națională în luna ianuarie; în martie, Curtea a hotărât că legiuitorul nu avea dreptul să examineze numirea a 13 magistrați la sfârșitul anului 2015; în aprilie, Curtea a declarat neconstituțională Legea amnistiei, și a respins un amendament constituțional care ar fi redus durata mandatului prezidențial de la șase la patru ani;

H.  întrucât, în cadrul UNASUR, au avut loc recent reuniuni exploratorii, desfășurate în Republica Dominicană, conduse de fostul prim-ministru spaniol José Luis Rodríguez Zapatero, fostul președinte al Republicii Dominicane Leonel Fernández și fostul președinte al Republicii Panama Martín Torrijos, cu scopul de a iniția un dialog național cu reprezentanții guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei și partidele de opoziție reprezentate de MUD;

I.  întrucât luptele pentru controlul minelor ilegale sunt obișnuite în zona bogată în minerale din apropierea frontierelor cu Guyana și Brazilia; întrucât, la 4 martie 2016, a avut loc un masacru la Tumeremo, statul Bolívar, în care 28 de mineri au dispărut și au fost ulterior uciși; întrucât nu există încă un răspuns satisfăcător din partea autorităților, și întrucât jurnalista Lucía Suárez, care a investigat recent cazul, a fost împușcată mortal la 28 aprilie 2016 în locuința sa din Tumeremo;

J.  întrucât statul de drept și principiul separării puterilor nu sunt respectate în mod corespunzător în Venezuela; întrucât evenimentele actuale indică o influență și un control guvernamental excesiv asupra puterii judecătorești și asupra Consiliului electoral național, fapt ce are un impact negativ asupra competențelor legiuitorului și ale opoziției, pietrele de temelie ale oricărui sistem democratic;

K.  întrucât Decretul nr. 2294 din 6 aprilie 2016 emis de guvernul Venezuelei prevede că lucrătorii din sectorul public vor lucra doar două zile pe săptămână, atâta timp cât persistă efectele El Niño asupra hidrocentralei Simon Bolívar; întrucât predarea în universități și în alte instituții de învățământ a fost, de asemenea, suspendată temporar sau complet din motive de securitate națională sau de economii la energie; întrucât aceste fapte afectează grav drepturile cetățenilor;

L.  întrucât ratele foarte ridicate ale delincvenței și impunității totale au transformat Venezuela într-una dintre cele mai periculoase țări din lume, Caracas având cea mai mare rată a infracțiunilor violente din lume, cu peste 119,87 omucideri la 100 000 de persoane;

M.  întrucât opoziția democratică a început un proces recunoscut prin constituție pentru a solicita organizarea unui referendum de revocare; întrucât MUD a colectat și prezentat Consiliului electoral național 1,8 milioane de semnături, mult mai multe decât cele 198 000 prevăzute inițial pentru ca procesul să fie legal și acceptabil din punct de vedere constituțional,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la grava deteriorare a situației în ceea ce privește democrația și drepturile omului din Venezuela;

2.  salută eforturile de mediere inițiate de către UNASUR pentru a lansa un proces de dialog național între puterea executivă și opoziția majoritară MUD; reamintește faptul că nu va exista nicio soluție viabilă, pașnică și stabilă pentru Venezuela fără dialog național, și invită toate părțile să se angajeze într-un proces constructiv, orientat către soluții; subliniază faptul că o soluție democratică negociată reprezintă singura cale spre viitor;

3.  îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), precum și organizațiile regionale să se asigure că mecanismele de dialog și reconciliere națională joacă un rol de mediere în Venezuela, cu scopul de a sprijini o soluție pașnică, democratică și constituțională la criza cu care se confruntă în prezent țara;

4.  ia act de declarația liderilor G7 privind Venezuela; solicită Consiliului European din luna iunie să prezinte o declarație politică cu privire la situația din țară și să susțină eforturile de mediere lansate recent, pentru a permite găsirea unor soluții democratice și politice pentru Venezuela;

5.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la intensificarea continuă a tensiunilor sociale cauzate de lipsa bunurilor de bază, cum ar fi alimentele și medicamentele; solicită ÎR/VP să elaboreze un plan de cooperare pentru țară pentru a rezolva nevoile cele mai urgente și de bază ale populației; invită guvernul venezuelan să accepte această cooperare și să faciliteze realizarea acesteia;

6.  își exprimă preocuparea cu privire la actualul impas instituțional și la controlul executivului asupra Curții Supreme și Consiliului electoral național, de natură să împiedice aplicarea unor legi și inițiative adoptate de Adunarea Națională; invită guvernul venezuelan să respecte statul de drept și principiul separării puterilor; reamintește faptul că separarea și neintervenția între puteri la fel de legitime este un principiu esențial al statelor democratice bazate pe statul de drept;

7.  solicită guvernului Venezuelei să comute pedepsele cu închisoarea la arest la domiciliu pentru deținuții politici aflați în închisoare; reamintește că eliberarea deținuților politici constituie o condiție prealabilă impusă de opoziție pentru negocieri și invită ambele părți să ajungă la o soluție de compromis menită să sprijine eforturile de mediere depuse în prezent; reamintește că acest gest va dovedi voința puterii executive de a facilita dialogul național;

8.  solicită autorităților să respecte și să garanteze dreptul constituțional la demonstrații pașnice; invită, de asemenea, liderii opoziției să își exercite competențele cu responsabilitate și reținere; invită autoritățile venezuelane să garanteze securitatea și libera exercitare a drepturilor tuturor cetățenilor, în special a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, a activiștilor politici și a membrilor organizațiilor neguvernamentale independente;

9.  consideră drept o prioritate absolută reducerea nivelurilor actuale ridicate de impunitate, care sporesc și favorizează violența din ce în ce mai accentuată și insecuritatea în țară și asigurarea respectării sistemului juridic actual, care cere justiție pentru victimele răpirilor, asasinatelor și altor crime comise în fiecare zi și pentru familiile lor;

10.  solicită autorităților din Venezuela să investigheze masacrul de la Tumeremo, în care au fost uciși în mod josnic 28 de mineri, precum și să-i aducă pe autori și instigatori în fața justiției, inclusiv pe cei care se află la originea recentei asasinări a jurnalistei Lucía Suárez, crime care au avut loc în același loc și se crede că sunt conectate;

11.  îndeamnă guvernul și autoritățile publice din Venezuela să respecte constituția și să faciliteze, mai degrabă decât să împiedice mecanismele și procedurile juridice și recunoscute pentru activarea procesului electoral prevăzute în Constituția Venezuelei;

12.  îndeamnă guvernul venezuelan să facă tot posibilul pentru a regulariza programul de lucru și cel școlar, pentru a întoarce țara la normalitate și să se asigure că sunt respectate drepturile sociale și de muncă, precum și dreptul universal la educație;

13.  reamintește că Parlamentul și-a demonstrat în repetate rânduri solidaritatea cu poporul venezuelan; subliniază faptul că majoritatea forțelor politice din țară au solicitat în repetate rânduri și cu tărie prezența și sprijinul nostru; în acest context, reamintește că o vizită a unei delegații parlamentare a fost deja aprobată, fiind încă pendinte; solicită, prin urmare, ca această vizită să aibă loc astfel încât să își poată îndeplini mandatul, acela de a face un bilanț al situației politice și sociale din Venezuela;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0106.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0080.

(4)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

(5)

http://www.unasursg.org/es/node/719

(6)

http://www.unasursg.org/es/node/779

(7)

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf

(8)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm

Aviz juridic - Politica de confidențialitate