Predlog resolucije - B8-0729/2016Predlog resolucije
B8-0729/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Venezueli

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0700/2016

Postopek : 2016/2699(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0729/2016
Predložena besedila :
B8-0729/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0729/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli

(2016/2699(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Venezueli, zlasti tistih z dne 27. februarja 2014 o razmerah v Venezueli[1], z dne 18. decembra 2014 o preganjanju demokratične opozicije v Venezueli[2] in z dne 12. marca 2015 o razmerah v Venezueli[3],

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju medameriške demokratične listine, sprejete 11. septembra 2001,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice z dne 20. oktobra 2014 o priporu protestnikov in politikov v Venezueli,

–  ob upoštevanju pisma o Venezueli, ki ga je organizacija Human Rights Watch 16. maja 2016 poslala generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav Luisu Almagru[4],

–  ob upoštevanju uradnih sporočil generalnega sekretarja Zveze južnoameriških držav z dne 23. maja[5] in 28. maja[6] 2016 o predhodnih sestankih za vzpostavitev nacionalnega dialoga med predstavniki venezuelske vlade in opozicijska koalicija za demokratično enotnost (MUD),

–  ob upoštevanju izjave voditeljev držav G7 z dne 26. in 27. maja 2016 iz Ise-Šime[7],

–  ob upoštevanju izjave ameriškega zunanjega ministra Johna Kerryja z dne 27. maja 2016 o njegovem pogovoru z nekdanjim španskim predsednikom vlade Joséjem Luisom Rodríguezom Zapaterom[8],

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se v Venezueli nahaja 20 % svetovnih zalog nafte, ki predstavljajo samo 3 % svetovne proizvodnje; ker nafta predstavlja 96 % izvoza te države; ker Venezuela v času gospodarskega razcveta ni ustvarila prihrankov, s katerimi bi lahko ublažila morebiten preobrat na področju trgovine oz. učinek potrebnih makroekonomskih prilagoditev;

B.  ker naj bi se gospodarstvo Venezuele po napovedih Mednarodnega denarnega sklada leta 2016 skrčilo za 8 %, potem ko se je leta 2015 skrčilo za 5,7 %; ker Venezuelci – kljub 30 % povečanju minimalne plače – zaradi 180,9-odstotne inflacije nimajo nobene možnosti, da bi kupili osnovne dobrine; ker Mednarodni denarni sklad napoveduje, da bo stopnja inflacije do konca leta 2016 v povprečju dosegla 700 %, leta 2017 pa 2200 %;

C.  ker naj bi se stopnja revščine v Venezueli – čeprav o tem ni uradnih podatkov – po navedbah raziskave o življenjskih pogojih ENCOVI podvojila, in sicer s 30 % v letu 2013 na 60 % v letu 2016; ker 75 % zdravil, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija označuje kot nujna, v Venezueli ni na voljo;

D.  ker sta pomanjkljivo načrtovanje glede osnovne infrastrukture in neučinkovito upravljanje privedla do hude gospodarske in socialne krize, ki se kaže v obliki dolgotrajnega pomanjkanja virov, surovin, sredstev, osnovnih živil in nujnih zdravil, pri čemer proizvodnja stoji, in ker je država na robu večjih družbenih nemirov, zaradi katerih utegne priti do humanitarne krize z nepredvidljivimi posledicami;

E.  ker je venezuelska opozicijska koalicija za demokratično enotnost dobila 112 sedežev v 167-članski enodomni nacionalni skupščini, s čimer si je zagotovila dvotretjinsko večino, stranka PSUV pa jih je dobila 55; ker je vrhovno sodišče kasneje štirim novoizvoljenim predstavnikom nacionalne skupščine iz vrst koalicije za demokratično enotnost preprečilo, da bi nastopili svojo mandat, zaradi česar je opozicija izgubila svoj dvotretjinsko večino;

F.  ker so bili ugledni politični opozicijski voditelji, skupaj s približno sto drugimi osebami, zaradi ideoloških in političnih razlogov zaprti; ker je nacionalna skupščina 29. marca 2016 sprejela zakon o amnestiji in narodni spravi in je vrhovno sodišče ta zakon 11. aprila 2016 ponovno razglasilo za neustaven;

G.  ker je vrhovno sodišče, odkar je nacionalna skupščina januarja 2016 nastopila svoj mandat, štiri zakone, ki jih je skupščina sprejela, razglasilo za nezakonite oz. neizvedljive: februarja je potrdilo gospodarski odlok predsednika Madura, ki ga je nacionalna skupščina januarja zavrnila; marca je razsodilo, da zakonodajalec ni imel pravice, da preuči imenovanje 13 sodnikov konec leta 2015, aprila je zakon o amnestiji razglasilo za neustaven, ustavno spremembo, v skladu s katero bi bil predsedniški mandat s šestih skrajšan na štiri leta, pa razveljavilo;

H.  ker so v okviru Zveze južnoameriških držav v Dominikanski republiki nedavno potekali predhodni sestanki, ki so jih vodili nekdanji španski predsednik vlade José Luis Rodríguez Zapatero, nekdanji predsednik Dominikanske republike Leonel Fernández in nekdanji panamski predsednik Martín Torrijos, njihov cilj pa je bil vzpostaviti nacionalni dialog med predstavniki vlade Bolivarske republike Venezuele in opozicijskimi strankami, ki jih je zastopala koalicija za demokratično enotnost;

I.  ker na območju blizu meje z Gvajano in Brazilijo, ki je bogato z rudninami, pogosto prihaja do bojev za nadzor nad nezakonitimi rudniki; ker je 4. marca 2016 prišlo do pokola v kraju Tumeremo v zvezni državi Bolívar, v okviru katerega je 28 rudarjev najprej izginilo, nato pa so bili umorjeni; ker se oblasti še vedno niso zadovoljivo odzvale na to in ker je bila 28. aprila 2016 na svojem domu v Tumeremu ustreljena in ubita novinarka Lucia Suárez, ki je to zadevo nedavno preiskovala;

J.  ker se pravna država in načelo delitve oblasti v Venezueli ne upoštevata ustrezno; ker dejstva trenutno kažejo na prekomeren vladni vpliv in nadzor nad sodno oblastjo in nacionalnim volilnim svetom, kar negativno vpliva na pooblastila zakonodajalca in opozicije, ki so temelj vseh demokratičnih sistemov;

K.  ker odlok št. 2294 z dne 6. aprila 2016, ki ga je izdala venezuelska vlada, določa, da bodo delavci javnega sektorja delali samo dva dni na teden, dokler ne bodo odpravljene posledice vremenskega pojava El Niño na hidroelektrarni Simón Bolivar; ker je bilo poučevanje na univerzah in na drugih izobraževalnih ustanovah zaradi nacionalne varnosti oz. da bi se prihranila energija, začasno prekinjeno ali povsem opuščeno; ker so s tem zaprtjem resno ogrožene pravice državljanov;

L.  ker so visoke stopnje kriminala in popolno nekaznovanje Venezuelo spremenili v eno najbolj nevarnih držav na svetu in ima Caracas z več kot 119,87 umora na 100.000 prebivalcev najvišjo stopnjo nasilnih kaznivih dejanj na svetu;

M.  ker je demokratična opozicija sprožila z ustavo določen postopek, s katerim želi doseči izvedbo referenduma o odpoklicu; ker je koalicija za demokratično enotnost zbrala in nacionalnemu volilnemu svetu predložila 1,8 milijona podpisov, kar je veliko več kot 198.000 podpisov, kolikor je potrebnih, da bi bil postopek zakonit in ustaven;

1.  izraža veliko zaskrbljenost zaradi resnega slabšanja razmer na področju demokracije in človekovih pravic v Venezueli;

2.  pozdravlja mediacijska prizadevanja Zveze južnoameriških držav za vzpostavitev nacionalnega dialoga med vlado in večinsko opozicijsko koalicijo za demokratično enotnost; opozarja, da brez nacionalnega dialoga trdna, mirna in trajna rešitev za Venezuelo ne bo mogoča, in poziva vse strani, naj sodelujejo v konstruktivnem in v rezultate usmerjenem procesu; poudarja, da je demokratična rešitev, dosežena s pogajanji, edina pot naprej;

3.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter regionalne organizacije, naj zagotovijo, da se bodo v Venezueli v vlogi posrednikov uporabili mehanizmi za dialog in narodno spravo, kar bo podprlo miroljubno, demokratično in ustavno rešitev krize, s katero se ta država trenutno sooča;

4.  je seznanjen z izjavo voditeljev držav G7 o Venezueli; poziva Evropski svet, naj na junijskem zasedanju izda politično izjavo o razmerah v tej državi in podpre nedavna mediacijska prizadevanja ter tako omogoči dogovor o demokratičnih in političnih rešitvah za Venezuelo;

5.  izraža veliko zaskrbljenost zaradi vse večjih socialnih napetosti, ki so posledica pomanjkanja osnovnih dobrin, kot so hrana in zdravila; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj pripravi načrt sodelovanja za to državo, s pomočjo katerega bo mogoče zadovoljiti najbolj nujne in osnovne potrebe njenega prebivalstva; poziva venezuelsko vlado, naj sprejme to sodelovanje in olajša njegovo izvedbo;

6.  izraža zaskrbljenost zaradi sedanjega institucionalnega zastoja in nadzora vlade nad vrhovnim sodiščem in nacionalnim volilnim svetom, s čimer želi preprečiti, da bi se zakoni in pobude, ki jih je sprejela nacionalna skupščina, uporabljali; poziva venezuelsko vlado, naj spoštuje pravno državo in načelo delitve oblasti; želi spomniti, da je delitev oblasti in medsebojno nevmešavanje enako legitimnih oblasti bistveno načelo demokratičnih držav, ki temeljijo na načelu pravne države;

7.  zahteva venezuelsko vlado, naj političnim zapornikom, ki so trenutno v zaporu, zaporne kazni spremeni v hišni pripor; opozarja, da je opozicija pogajanja pogojila z izpustitvijo političnih zapornikov, in poziva obe strani, naj se dogovorita o kompromisni rešitvi v podporo sedanjim mediacijskim prizadevanjem; opozarja, da bo vlada s tem dokazala, da želi spodbujati nacionalni dialog;

8.  poziva oblasti, naj spoštujejo in zagotavljajo ustavno pravico do mirnih demonstracij; hkrati pa poziva tudi opozicijske voditelje, naj svoja pooblastila izvajajo odgovorno in zadržano; poziva venezuelske oblasti, naj zagotavljajo varnost in svobodno uveljavljanje pravic za vse državljane, zlasti zagovornike človekovih pravic, novinarje, politične aktiviste in člane neodvisnih nevladnih organizacij;

9.  meni, da je nujna prednostna naloga zmanjšanje sedanje visoke stopnje nekaznovanja, ki povečuje in spodbuja vse večje nasilje in negotovost v državi, ter zagotavljanje spoštovanja obstoječega pravnega sistema, ki zahteva pravico za žrtve ugrabitev, umorov in drugih kaznivih dejanj, do katerih prihaja vsak dan, pa tudi za njihove družine;

10.  poziva venezuelske oblasti, naj sprožijo preiskavo o pokolu v Tumeremu, v katerem je bilo podlo umorjenih 28 rudarjev, da bodo storilci in pobudniki privedeni pred sodišče, pa tudi odgovorni za nedavni umor novinarke Lucie Suárez, ki se je zgodil v istem kraju in za katerega se domneva, da je povezan s pokolom;

11.  poziva venezuelsko vlado in javne organe, naj spoštujejo ustavo ter podpirajo pravne in priznane mehanizme in postopke za sprožitev volilnega postopka, ki je določen v venezuelski ustavi, ne pa da te mehanizme in postopke ovirajo;

12.  poziva venezuelsko vlado, naj si po najboljših močeh prizadeva za ureditev delovnega časa in šolskih urnikov za normalizacijo razmer v državi in zagotovi spoštovanje socialnih in delavskih pravic ter univerzalne pravice do izobraževanja;

13.  želi spomniti, da je Parlament že večkrat izrazil svojo solidarnost z venezuelskim narodom; poudarja, da je večina političnih sil v državi odločno in večkrat zaprosila za našo prisotnost in podporo; v zvezi s tem opozarja, da je bil obisk parlamentarne delegacije že odobren, a do njega še ni prišlo; zato poziva, naj delegacija opravi ta obisk, da bo lahko izpolnila svoj mandat ugotavljanja političnih in družbenih razmer v Venezueli;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in nacionalni skupščini Bolivarske republike Venezuele, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.