Postupak : 2016/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0735/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0735/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0270

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 340kWORD 80k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

 


Rezolucija Europskog parlamenta  o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda(1),

–  uzimajući u obzir presudu Suda Europske unije (treće vijeće Suda) od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 Kraljevina Švedska protiv Europske komisije, u pogledu „Tužbe zbog propusta – Navođenje znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrinih poremećaja – Propust Komisije da donese delegirane akte – Obveza postupanja”,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju EU-a,

–  uzimajući u obzir članke 265. i 266. Ugovora o funkcioniranju EU-a,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 8. Ugovora o EU-u i članak 234. Ugovora o funkcioniranju EU-a,

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera od 22. ožujka 2016. upućeno predsjedniku Europskog parlamenta ((2016)1416502),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je svrha Uredbe (EU) br. 528/2012 u skladu s njezinim člankom 1. poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta usklađivanjem pravila o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda i istodobno osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša;

B.  budući da se odredbe te uredbe temelje na načelu predostrožnosti čiji je cilj zaštita zdravlja ljudi i životinja te okoliša, pri čemu se posebna pozornost treba posvetiti zaštiti ranjivih skupina;

C.  budući da proces poboljšanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta i međusobnog priznavanja biocidnih proizvoda dobro napreduje;

D.  budući da je Komisija u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 i kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja te okoliša najkasnije do 13. prosinca 2013. trebala donijeti delegirane akte kojima se određuju znanstveni kriteriji za utvrđivanje svojstava određenih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koja ometaju rad endokrinog sustava;

E.  budući da je Savjetodavna stručna skupina za endokrine disruptore pod koordinacijom Zajedničkog istraživačkog centra koju je osnovala Komisija već 28. ožujka 2013. usvojila izvješće o ključnim znanstvenim pitanjima u vezi s identifikacijom tvari koje djeluju kao endokrini disruptori i opisom njihovih svojstava;

F.  budući da su švedska nadležna tijela 3. ožujka 2014. pozvala Komisiju da postupi u skladu s člankom 265. Ugovora o funkcioniranju EU-a i da donese dotične delegirane akte;

G.  budući da Komisija nije donijela navedene delegirane akte, ni prije ni nakon 13. prosinca 2013.;

H.  budući da je Sud Europske unije svojom presudom od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 presudio da je Komisija imala jasnu, preciznu i bezuvjetnu obvezu donijeti delegirane akte do 13. prosinca 2013. kako bi se utvrdili spomenuti znanstveni kriteriji, neovisno o procjeni utjecaja;

I.  budući da je Sud Europske unije u stavku 74. svoje presude nedvosmisleno pojasnio da se nijednom odredbom Uredbe (EU) br. 528/2012 ne nalaže procjena utjecaja znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku i time odbio konkretnu pravnu argumentaciju kojom je Komisija pokušala opravdati svoje kašnjenje u utvrđivanju kriterija;

J.  budući da je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održanoj u veljači 2016. povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Povilas Andriukaitis u ime Komisije istaknuo da je procjena utjecaja „koristan, pa čak i nužan, alat kojim će se voditi u budućem odlučivanju o kriterijima”; budući da Komisija namjerava najprije predstaviti provedbenu uredbu koja će sadržavati kriterije koji će se primjenjivati na kemijske tvari koje potpadaju pod Uredbu o sredstvima za zaštitu bilja i regulatorni postupak s kontrolom, a zatim delegirani akt s kriterijima primjenjivim na temelju Uredbe o biocidnim proizvodima;

K.  budući da je predsjednik Jean-Claude Juncker u svojem pismu od 22. ožujka 2016. upućenom predsjedniku Martinu Schulzu potvrdio namjeru Komisije da najprije zatraži mišljenje Odbora za regulatorni nadzor o procjeni utjecaja, iako je Sud utvrdio da se nijednom odredbom Uredbe br. 528/2012 ne nalaže procjena utjecaja znanstvenih kriterija utemeljenih na riziku;

L.  budući da se mjera u kojoj je procjena utjecaja utjecala na kriterije može procijeniti samo ako se ta procjena utjecaja objavi zajedno sa znanstvenim kriterijima koji se tek trebaju predstaviti;

M.  budući da su te izjave zajedno s činjenicom da Komisija i dalje ništa ne poduzima potvrda trajnog, stalnog i opetovanog kršenja Uredbe (EU) br. 528/2012 i presude Suda od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14;

1.  žali zbog činjenice što Komisija nije ispunila svoju obvezu da u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 donese delegirane akte;

2.  podsjeća da su tvari koje djeluju kao endokrini disruptori u velikoj mjeri odgovorne za neurološke poremećaje, rak dojke, rak endometrija, rak jajnika, rak prostate, rak testisa, rak štitnjače, loš ishod trudnoće, genitalne malformacije, pretilost i dijabetes tipa 2;

3.  podsjeća da je Komisija imala obvezu odrediti znanstvene kriterije za utvrđivanje svojstava određenih tvari koja ometaju rad endokrinog sustava; ističe da je da je, prema smjernicama Komisije za bolju regulativu, uloga procjena utjecaja prikupiti činjenice na temelju kojih će se procijeniti jesu li buduće zakonodavne i nezakonodavne mjere EU-a opravdane i kako se one mogu najbolje osmisliti da bi se postigli željeni ciljevi politika;

4.  smatra da političke mogućnosti koje se utvrde ocjenama utjecaja ni u kojem slučaju ne bi trebale igrati ulogu u određivanju znanstvenih kriterija za utvrđivanje svojstava određenih tvari koja ometaju rad endokrinog sustava ili njihova utjecaja na zdravlje;

5.  duboko je zabrinut zbog informacija koje su izbile u javnost, a do kojih je došla mreža Pesticide Action Network (PAN) Europa, koje upućuju na to da je usvajanje delegiranog akta kojim se određuju znanstveni kriteriji za utvrđivanje svojstava određenih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koja ometaju rad endokrinog sustava odgođeno nakon što su američki dužnosnici za trgovinu izvršili pritisak u okviru transatlantskog partnerstva za trgovinu i ulaganja (TTIP);

6.  smatra da je za osudu činjenica da je Komisija zanemarila poziv da u roku od dva mjeseca poduzme mjere za donošenje delegiranih akata, koji su joj u veljači 2014. uputila švedska nadležna tijela;

7.  podsjeća da je Sud presudio da bi Komisija trebala odvojiti eventualne ekonomske interese od svoje obveze da odredi kriterije za utvrđivanje svojstava određenih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koja ometaju rad endokrinog sustava;

8.  smatra neprihvatljivim to što Komisija čak ni nakon presude Suda Europske unije iz prosinca 2015. nije donijela delegirane akte kojima se određuju konkretni kriteriji za utvrđivanje svojstava određenih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koja ometaju rad endokrinog sustava;

9.  podsjeća da su Kraljevinu Švedsku u postupku protiv Komisije poduprle Kraljevina Danska, Kraljevina Nizozemska, Francuska Republika, Republika Finska i Europski parlament;

10.  podsjeća da bi se hitno i bezuvjetno trebali odrediti kriteriji za utvrđivanje svojstava određenih aktivnih tvari i biocidnih proizvoda koja ometaju rad endokrinog sustava i da bi se trebali temeljiti na načelu predostrožnosti i neovisnim znanstvenim dokazima;

11.  ističe da je krajnje neprikladno to što Komisija nije poštovala svoje obveze iz Uredbe (EU) br. 528/2012, što je zanemarila presudu Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 i što je tako propustila zaštititi javno zdravlje, zdravlje životinja i okoliš na konkretan način;

12.  podsjeća da je u članku 83. stavku 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 predviđeno da Europski parlament ili Vijeće u bilo kojem trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 3.; ističe da se odlukom o opozivu prekida delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno;

13.  podsjeća da do uspostave usklađenih kriterija države članice mogu donositi nacionalne kriterije i samostalno zabraniti štetne tvari;

14.  naglašava da će posljedice eventualnog novog sudskog postupka protiv Komisije biti ograničene jer bi eventualna presuda samo mogla potvrditi da je izostanak djelovanja od strane Komisije protupravan;

15.  svjestan je činjenice da bi se u ovom trenutku zaštita zdravlja ljudi i životinja te okoliša mogla postići samo političkim mjerama Europskog parlamenta i država članica, kao što je propisano Uredbom (EU) br. 528/2012;

16.  podsjeća da Parlament ima pravo djelotvorno reagirati na stav Komisije u okviru funkcije političkog nadzora nad Komisijom koju izvršava u skladu s člankom 14. Ugovora o EU-u; napominje da bi taj politički nadzor mogao dovesti do prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Komisiji zbog njezina kršenja prava Unije;

17.  napominje da taj politički nadzor može uključivati mogućnost opoziva delegiranja ovlasti Komisiji u vezi s utvrđivanjem kriterija za endokrine disruptore kao što je utvrđeno u članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) br. 528/2012;

18.  potiče države članice da u međuvremenu neovisno donesu vlastite kriterije i poduzmu stroge i nužne mjere zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša, s obzirom na to da Komisija odbija ispuniti svoju zadaću;

19.  poziva Komisiju da se ne upliće u mjere zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša koje se poduzimaju na nacionalnim razinama; poziva Komisiju da u tom kontekstu ne pokreće istrage ili postupke radi utvrđivanja kršenja propisa, kao što je učinila protiv Francuske u slučaju s bisfenolom A;

20.  izjavljuje da Europski parlament u vezi s tim neće prihvaćati nikakva daljnja kašnjenja ili izostanak djelovanja od strane Komisije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti