Postupak : 2016/2747(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0737/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0737/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/06/2016 - 12.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 171kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke u ime Kluba zastupnika PPE-a
Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Suda Europske unije od 16. prosinca 2015. (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda,(1)

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 (postupak koji je Švedska pokrenula protiv Komisije uz podršku Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Danske, Finske, Francuske i Nizozemske),(2)

–  uzimajući u obzir članak 266. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir pismo predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera od 22. ožujka 2016. upućeno predsjedniku Europskog parlamenta ((2016)1416502),

–  uzimajući u obzir konsenzusnu izjavu Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika o znanstvenim načelima u pogledu utvrđivanja endokrino disruptivnih kemikalija,(3)

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 528/2012 ne odobravaju aktivne tvari za koje se na temelju znanstvenih kriterija koje treba utvrditi ili, dok se oni ne usvoje, na temelju privremenih kriterija, smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije koja mogu imati nepovoljne učinke na ljude, osim ako je primjenjivo neko od odstupanja iz članka 5. stavka 2.;

B.  budući da je člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 određeno da Komisija najkasnije do 13. prosinca 2013. mora donijeti delegirane akte kojima se utvrđuju znanstveni kriteriji za određivanje svojstava endokrine disrupcije aktivnih tvari i biocidnih proizvoda;

C.  budući da je Opći sud Europske unije u svojoj presudi od 16. prosinca 2015. u predmetu T-521/14 utvrdio da je Komisija prekršila pravo EU-a jer nije do prosinca 2013. donijela delegirane akte za utvrđivanje znanstvenih kriterija na temelju kojih treba odrediti svojstva endokrine disrupcije;

D.  budući da je prema članku 266. UFEU-a institucija čije je propuštanje djelovanja proglašeno protivnim Ugovorima dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi Suda Europske unije; budući da se člankom 266. UFEU-a ne predviđaju rokovi za donošenje mjera kako bi se postupilo sukladno presudi, nego se prema sudskoj praksi instituciji u tu svrhu na raspolaganje daje razumno razdoblje;

E.  budući da je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u svojemu pismu od 22. ožujka 2016. upućenom predsjedniku Parlamenta Martinu Schulzu najavio da Komisija namjerava donijeti dva zasebna akta do kraja lipnja; budući da je povjerenik Andriukaitis 2. veljače 2016. obavijestio Parlament da Komisija namjerava do ljeta predložiti znanstvene kriterije za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije;

1.  ističe da je Komisija imala jasnu, preciznu i bezuvjetnu obvezu da do kraja 13. prosinca 2013. donese delegirane akte za utvrđivanje znanstvenih kriterija na temelju kojih treba odrediti svojstva endokrine disrupcije;

2.  žali što je Komisija odgodila početak procjene učinka, što je na koncu proizvelo trajna i nepovoljna kašnjenja u donošenju potrebnih mjera za pridržavanje s odredbama Uredbe (EU) br. 528/2012; međutim, uviđa poteškoće koje postoje u postizanju znanstvenog konsenzusa u pogledu utvrđivanja takvih kriterija;

3.  slaže se s Općim sudom da procjena učinka ne oslobađa Komisiju od obveze poštovanja roka utvrđenog za donošenje delegiranih akata; međutim, slaže se s načelom kojim se vodi Komisija u vezi s boljim donošenjem propisa i prema kojemu su procjene učinka ključne za ocjenu predloženih zakonodavnih mjera;

4.  poziva Komisiju da poštuje svoju obvezu na temelju članka 266. UFEU-a da donese rigorozne znanstvene kriterije za utvrđivanje svojstava endokrine disrupcije koji se mogu primijeniti u regulatorne svrhe;

5.  uviđa da je Komisija uzela u obzir presudu Suda te se javno obvezala da će predložiti dvije mjere do kraja lipnja: provedbenu uredbu koja će sadržavati kriterije koja će se primjenjivati na kemijske tvari koje potpadaju pod Uredbu o sredstvima za zaštitu bilja i delegirani akt s kriterijima primjenjivim na temelju Uredbe o biocidnim proizvodima;

6.  uviđa da je glavni cilj Parlamenta što je brže moguće donijeti rigorozne znanstvene kriterije koji se mogu primijeniti u regulatorne svrhe; smatra da bi pravni učinci moguće nove tužbe zbog propusta djelovanja bili ograničeni s obzirom na to da je vrlo vjerojatno da će delegirani akti biti doneseni za trajanja sudskog postupka;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Vijeća i predsjedniku Komisije.

(1)

SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti