PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 61k
8.3.2016
PE596.908v01-00
 
B8-0742/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o razlici u plaćama žena i muškaraca


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o razlici u plaćama žena i muškaraca  
B8-0742/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. UEU-a,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka)(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je jednakost između žena i muškaraca jedno od temeljnih načela Europske unije s obzirom na to da se već u Ugovoru iz Rima iz 1957. prvi put spominje jednakost spolova u pogledu plaća;

B.  budući da strategija Komisije za 2020. podrazumijeva uspostavu sustava stručnih kvalifikacija sa zajedničkim kriterijima za radnike i radnice kako bi se stalo na kraj diskriminirajućim praksama na spolnoj osnovi; budući da je takav program rada samo posljednji čin u nizu poduzetih mjera za postizanje napretka u tom području iako još ne postoji usklađeno zakonodavstvo;

C.  budući da u EU-u i dalje postoji prosječna razlika u plaćama žena i muškaraca koja iznosi 16 %;

1.  poziva Komisiju da uskladi propise kako bi se u državama uklonile eventualne razlike u postupanju.

(1)

SL L 204, 26.7.2006, str. 23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti