PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 244kWORD 63k
23.6.2016
PE596.909v01-00
 
B8-0743/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu za donošenje mjera za smanjenje postojećih razlika među državama članicama u području istraživanja i razvoja moderniziranjem nacionalne infrastrukture u cilju inovativnog i ujednačenog rasta u svim državama EU-a


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za donošenje mjera za smanjenje postojećih razlika među državama članicama u području istraživanja i razvoja moderniziranjem nacionalne infrastrukture u cilju inovativnog i ujednačenog rasta u svim državama EU-a  
B8-0743/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006(2),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je u novom programskom razdoblju 2014. – 2020. Europska unija stavila snažan naglasak na razvoj znanstvenog istraživanja i inovacija;

B.  budući da unatoč postojanju programa Obzor 2020., za koji će se za cijelo sedmogodišnje razdoblje dodijeliti financijska potpora u iznosu od 80 milijardi EUR, sve države članice EU-a ne iskorištavaju njegov potencijal;

C.  budući da postoji velika razlika među državama članicama u pogledu ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije;

D.  budući da mnoge države članice imaju neodgovarajuće infrastrukture i postrojenja te da je za modernizaciju ipak potrebno više sredstava od onih koja dodjeljuju nacionalne vlasti;

1.  poziva Komisiju da poduzme mjere za smanjenje postojećih razlika promicanjem inicijativa za modernizaciju postojećih objekata i postrojenja u državama članicama, čime će se zajamčiti rast u području istraživanja i razvoja u kojemu će sudjelovati sve europske države.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 104.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 81.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti