PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 156kWORD 62k
24.5.2016
PE596.910v01-00
 
B8-0744/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o propisima koji se odnose na materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o propisima koji se odnose na materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom  
B8-0744/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da Europska unija predviđa usklađivanje zakonodavstava država članica kad je riječ o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom;

B.  budući da su materijali, osobito oni noviji, osmišljeni za aktivno održavanje ili poboljšavanje stanja hrane s kojom dolaze u kontakt; budući da spomenuti materijali stoga nisu „pasivni“ te mogu izmijeniti sastav i svojstva proizvoda s kojima dolaze u interakciju; budući da je, s obzirom na navedeno, potrebno jedinstveno zakonodavstvo na europskoj razini;

C.  budući da je, kako bi se omogućilo povlačenje proizvoda s nedostacima te pružanje detaljnih informacija potrošačima, potrebno predvidjeti mogućnost identificiranja proizvodnog lanca materijala koji dolaze u kontakt s hranom;

D.  budući da je trenutačno regulirano pitanje samo četiriju kategorija materijala iz Priloga 1 Uredbi: plastike, keramike, celuloze i „aktivnih“ i „inteligentnih“ materijala;

1.  poziva Komisiju da, s obzirom na važnost materije o kojoj je riječ, utvrdi jedinstveni europski normativni okvir za sve one materijale koji još nisu posebno uređeni propisima država članica.

(1)

SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti