PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 60k
31.5.2016
PE596.940v01-00
 
B8-0774/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o položaju lokalnih predstavnika koji su prekogranični radnici


Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o položaju lokalnih predstavnika koji su prekogranični radnici  
B8-0774/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se broj prekograničnih radnika stalno povećava i da su mnogi među njima i izabrani lokalni predstavnici;

B.  budući da svaka država trenutačno ima pravo donijeti posebne zakone kojima se lokalnim predstavnicima omogućuje da pomire svoje profesionalne i političke obveze;

C.  budući da postoji problem osoba koje su izabrane na lokalnoj razini u svojoj zemlji a rade u susjednoj zemlji, pa stoga ne mogu iskoristiti prava povezana s položajem lokalnog predstavnika ni u zemlji u kojoj su izabrani ni u zemlji u kojoj rade;

1.  potiče da Komisiju i države članice da zajedno djeluju kako bi, poštujući nacionalna zakonodavstva, iznašli rješenje kojim bi prekograničnim radnicima bilo omogućeno da u potpunosti sudjeluju u političkom životu na lokalnoj razini u svojim zemljama;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti