NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 60k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dohledatelnosti, souladu a porušování pravidel hospodářské soutěže ve věci dovozu španělských stolních vín do Francie


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dohledatelnosti, souladu a porušování pravidel hospodářské soutěže ve věci dovozu španělských stolních vín do Francie  
B8-0775/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že za samotný rok 2015 vyvezli producenti španělského vína do Francie 550 milionů litrů stolního vína, což představuje 75 % celkového dovozu do Francie a zvýšení o 60 % za posledních pět let;

B.  vzhledem k tomu, že španělské víno se ve velkém prodává za 35 centů za litr, což je o polovinu méně než stojí stolní víno vyprodukované ve Francii;

C.  vzhledem k tomu, že tento rozdíl v ceně je způsoben především masivním sociálním dumpingem, tj. využíváním zahraničních pracovníků, kteří pracují nelegálně, což znamená, že je lze bez problémů vykořisťovat;

D.  vzhledem k tomu, že španělské víno se často nachází v obalech, na nichž je nápis „vyrobeno ve Francii“;

1.  vybízí Komisi, aby zahájila šetření ve věci těchto nekalých praktik, které francouzským producentům způsobují vážné škody, aby tyto producenty ekonomicky podpořila a aby neprodleně zavedla veškerá nezbytná opatření s cílem ochránit spotřebitele před těmito nekalými obchodními praktikami, jak stanoví články 114 a 169 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí