FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om sporbarhed, oprindelsesoverensstemmelse og konkurrenceforvridning i forbindelse med importen af bordvine fra Spanien til Frankrig


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om sporbarhed, oprindelsesoverensstemmelse og konkurrenceforvridning i forbindelse med importen af bordvine fra Spanien til Frankrig  
B8-0775/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at i 2015 alene eksporterede de spanske producenter 550 mio. liter bordvin til Frankrig, hvilket er 75 % af Frankrigs totale import, og denne import er steget med 60 % de seneste fem år;

B.  der henviser til, at den spanske uaftappede vin sælges til 35 cent pr. liter, hvilket er halvdelen af prisen for bordvin produceret i Frankrig;

C.  der henviser til, at denne prisforskel hovedsageligt skyldes massiv social dumping, dvs. ansættelse af ulovlig udenlandsk arbejdskraft, der kan udnyttes i stor stil;

D.  der henviser til, at spansk vin ofte mærkes med "Produit en France";

1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse af denne urimelige praksis, som er til alvorlig skade for de franske producenter, understøtte disse økonomisk og til straks at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at beskytte forbrugerne mod disse former for svigagtig handelspraksis, jf. artiklerne 114 og 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik