RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 58k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Hispaaniast Prantsusmaale toodavate lauaveinide jälgitavuse ja nõuetele vastavuse ning nende põhjustatud konkurentsimoonutuste kohta


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Hispaaniast Prantsusmaale toodavate lauaveinide jälgitavuse ja nõuetele vastavuse ning nende põhjustatud konkurentsimoonutuste kohta  
B8-0775/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ainuüksi 2015. aastal eksportisid Hispaania veinitootjad Prantsusmaale 550 miljonit liitrit lauaveini, mis moodustab 75 % Prantsusmaale sisse toodud veini kogumäärast ning kujutab endast 60 % kasvu viimase viie aasta jooksul;

B.  arvestades, et Hispaania vaadiveini müügihind on 35 senti ühe liitri kohta, mis on pool Prantsusmaal toodetud lauaveini hinnast;

C.  arvestades, et hinnavahe tuleneb eelkõige ulatuslikust sotsiaalsest dumpingust, kuna tootmises osalevad ebaseaduslikult riigis viibivad töötajad, keda saab seetõttu meelevaldselt ära kasutada;

D.  arvestades, et Hispaania veini müüakse sageli pakenditest, mille peale on märgitud „toodetud Prantsusmaal“;

1.  palub, et komisjon hakkaks uurima kõnealust ebaausat käitumist, mis põhjustab suurt kahju Prantsusmaa tootjatele, toetaks Prantsuse tootjaid majanduslikult ning võtaks viivitamata kõik vajalikud meetmed, et kaitsta tarbijat ebaausate kaubandustavade eest, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 114 ja 169.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika