PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 58k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Espanjasta Ranskaan tuotujen pöytäviinien jäljitettävyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta sekä niiden aiheuttamasta kilpailun vääristymisestä


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Päätöslauselmaesitys Espanjasta Ranskaan tuotujen pöytäviinien jäljitettävyydestä ja vaatimustenmukaisuudesta sekä niiden aiheuttamasta kilpailun vääristymisestä  
B8-0775/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että pelkästään vuonna 2015 espanjalaiset viinintuottajat veivät Ranskaan 550 miljoonaa litraa pöytäviiniä, joka on 75 prosenttia Ranskaan tuodun viinin kokonaismäärästä ja joka merkitsee 60 prosentin nousua viiden viime vuoden aikana;

B.  ottaa huomioon, että espanjalaisen irtomyyntiviinin myyntihinta on 35 senttiä litralta, mikä on puolet Ranskassa tuotetun pöytäviinin hinnasta;

C.  ottaa huomioon, että hintaero johtuu erityisesti suurimittaisesta sosiaalisesta polkumyynnistä, toisin sanoen tuotannossa käytetään laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä, jotka epävirallisen asemansa takia ovat alttiita hyväksikäytölle;

D.  ottaa huomioon, että espanjalaiset viinit myydään usein pakkauksissa, joissa lukee "tuotettu Ranskassa";

1.  pyytää komissiota aloittamaan tutkinnan epärehellisistä käytännöistä, joista aiheutuu vakavia haittoja ranskalaisille tuottajille, sekä tukemaan heitä taloudellisesti ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kuluttajan suojelemiseksi vilpillisiltä kaupallisilta käytännöiltä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 ja 169 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö