PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 384kWORD 60k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl stalo vynų importo iš Ispanijos į Prancūziją atsekamumo, atitikties ir konkurencijos iškraipymo


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Europos Parlamento rezoliucija dėl stalo vynų importo iš Ispanijos į Prancūziją atsekamumo, atitikties ir konkurencijos iškraipymo  
B8-0775/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi vien per 2015 m. Ispanijos gamintojai į Prancūziją eksportavo 550 mln. litrų stalo vyno, o tai sudarė 75 % viso Prancūzijos importo ir šis skaičius per pastaruosius penkerius metus išaugo 60 %;

B.  kadangi neišpilstytas ispaniškas vynas parduodamas po 35 centus už litrą, t. y. perpus pigiau už Prancūzijoje pagamintą stalo vyną;

C.  kadangi kainų skirtumą daugiausia lemia masinis socialinis dempingas, t. y. neteisėtai šalyje gyvenančių darbuotojų užsieniečių, kurie gali būti neribotai išnaudojami, pasitelkimas;

D.  kadangi ispaniški vynai dažnai pateikiami pakuotėje su nuoroda „pagaminta Prancūzijoje“;

1.  ragina Komisiją pradėti tyrimą dėl šios nesąžiningos praktikos, kuri daro didelę žalą Prancūzijos gamintojams, paremti juos ekonomiškai ir nedelsiant įgyvendinti priemones, siekiant apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningos komercinės veiklos, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 ir 169 straipsniuose.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika