REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 386kWORD 59k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Francijā importēto Spānijas galda vīnu izsekojamību, atbilstību un radītajiem konkurences izkropļojumiem


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Francijā importēto Spānijas galda vīnu izsekojamību, atbilstību un radītajiem konkurences izkropļojumiem   
B8-0775/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā 2015. gadā vien Spānijas vīna ražotāji uz Franciju ir eksportējuši 550 miljonus litru galda vīna, proti, 75 % no visa Francijā importētā vīna apjoma, turklāt pēdējo piecu gadu laikā ir bijis 60 % pieaugums;

B.  tā kā Spānijā ražota pudelēs neiepildīta vīna cena ir 35 centi litrā, kas ir puse no Francijā ražota galda vīna cenas;

C.  tā kā cenu atšķirība ir radusies galvenokārt vērienīga sociālā dempinga dēļ, proti, izmantojot darba ņēmējus, kuri ir nelegālie rezidenti un kurus ir viegli ekspluatēt;

D.  tā kā Spānijas vīnam bieži vien ir etiķetes, uz kurām ir norāde “Ražots Francijā”,

1.  aicina Komisiju uzsākt izmeklēšanu par šīm nelojālajām darbībām, kas rada smagas sekas Francijas ražotājiem, sniegt viņiem finansiālu atbalstu, kā arī nekavējoties īstenot jebkādus pasākumus, ar kuriem varētu aizsargāt patērētājus no minētās krāpnieciskās komercprakses, kā tas paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. un 169. pantā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika