PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 60k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie identyfikowalności, zgodności i zakłóceń konkurencji w przywozie win stołowych z Hiszpanii do Francji


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie identyfikowalności, zgodności i zakłóceń konkurencji w przywozie win stołowych z Hiszpanii do Francji  
B8-0775/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w samym roku 2015 hiszpańscy producenci wina wyeksportowali do Francji 550 mln litrów wina stołowego, co stanowi 75 % łącznego przywozu do Francji i oznacza wzrost o 60 % w ciągu ostatnich pięciu lat;

B.  mając na uwadze, że niebutelkowane wino hiszpańskie jest sprzedawane po cenie 0,35 EUR za litr, co stanowi połowę ceny wina stołowego produkowanego we Francji;

C.  mając na uwadze, że ta różnica w cenie wynika przede wszystkim z powszechnego dumpingu socjalnego, polegającego na korzystaniu z pracy obcokrajowców o nieuregulowanym statusie, których pracodawca może wykorzystywać do woli;

D.  mając na uwadze, że wino hiszpańskie jest często oferowane w opakowaniach opatrzonych napisem „wyprodukowano we Francji”;

1.  zwraca się do Komisji o otwarcie dochodzenia w sprawie tych nieuczciwych praktyk, które przynoszą poważne szkody producentom francuskim, do gospodarczego wsparcia tych producentów oraz do niezwłocznego zastosowania wszelkich stosownych środków chroniących konsumentów przed tymi nieuczciwymi praktykami handlowymi, zgodnie z art. 114 i 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności