NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 60k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o vysledovateľnosti, súlade a narušení hospodárskej súťaže v oblasti dovozu stolového vína zo Španielska do Francúzska


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o vysledovateľnosti, súlade a narušení hospodárskej súťaže v oblasti dovozu stolového vína zo Španielska do Francúzska  
B8-0775/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v samotnom roku 2015 španielski výrobcovia vína vyviezli do Francúzska 550 miliónov litrov stolového vína, čo predstavuje 75 % celkového francúzskeho dovozu, pričom za posledných päť rokov došlo k zvýšeniu dovozu o 60 %.

B.  keďže cena čapovaného španielskeho vína je 35 centov za liter, čo je polovica ceny francúzskeho stolového vína;

C.  keďže rozdiel v cenách spôsobuje najmä masívny sociálny dumping, t. j. využívanie nelegálnych zahraničných pracovníkov, ktorých teda možno bezmedzne vykorisťovať;

D.  keďže španielske vína sú často v obaloch s nápisom Vyrobené vo Francúzsku;

1.  vyzýva Komisiu, aby začala vyšetrovať tieto nekalé praktiky, ktoré závažným spôsobom poškodzujú francúzskych výrobcov, aby ich hospodársky podporovala a okamžite zaviedla opatrenia, ktoré pomôžu chrániť spotrebiteľa pred týmito podvodnými obchodnými praktikami v súlade s ustanoveniami v článkoch 114 a 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia