FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om spårbarhet, regelförenlighet och konkurrenssnedvridning vid import av spanska bordsviner till Frankrike


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Förslag till Europaparlamentets resolution om om spårbarhet, lagenlighet och konkurrenssnedvridning vid import av spanska bordsviner till Frankrike  
B8-0775/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Bara under 2015 exporterade spanska vinproducenter 550 miljoner liter bordsvin till Frankrike, vilket är 75 % av Frankrikes totala vinimport och motsvarar en ökning med 60 % under de senaste fem åren.

B.  Otappat spanskt vin säljs för 0,35 euro per liter, vilket är halva priset jämfört med bordsvin som produceras i Frankrike.

C.  Prisskillnaden beror framför allt på en massiv social dumpning, dvs. utnyttjande av irreguljära utländska arbetare som kan exploateras hur som helst.

D.  Spanskt vin saluförs ofta i förpackningar med beteckningen "Produit en France".

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning om denna illojala praxis som nu orsakar allvarliga skador för franska producenter, att stödja dessa ekonomiskt och att omedelbart vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda konsumenterna från dessa bedrägliga affärsmetoder, såsom det föreskrivs i artiklarna 114 och 169 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy