PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 241kWORD 62k
27.5.2016
PE596.942v01-00
 
B8-0776/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zahtjevu za većom regulacijom u području automatiziranog osobnog prijevoza, uz poseban naglasak na problemu cestovne sigurnosti i odgovornosti u slučaju automobilskih nesreća


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zahtjevu za većom regulacijom u području automatiziranog osobnog prijevoza, uz poseban naglasak na problemu cestovne sigurnosti i odgovornosti u slučaju automobilskih nesreća  
B8-0776/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama(1),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 9. rujna 2015. o provedbi Bijele knjige o prometu iz 2011.: razmatranje aktualnog stanja i put naprijed prema održivoj mobilnosti (2015/2005(INI))(2),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da će prema nedavno provedenoj studiji u sljedećih 20 godina doći do potpune automatizacije osobnih vozila;

B.  budući da će taj tehnološki napredak znatno utjecati na način života i mobilnost pojedinaca;

C.  budući da će se zahvaljujući potpunoj automatizaciji vozila, odnosno vozilima koja su u potpunosti funkcionalna bez vozača, smanjiti količina emisija i omogućiti mobilnost starijim osobama, ali i smanjiti rizik od nesreća, koje su prema statističkim podacima u 90 % slučajeva posljedica ljudskog djelovanja;

D.  budući da unatoč pozitivnim učincima automatizacija otvara pitanja sigurnosti, troškova i odgovornosti u slučaju nesreće;

1.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost dodatnih mehanizama kojima bi se regulirao automatizirani osobni prijevoz, uz poseban naglasak na pitanju cestovne sigurnosti i odgovornosti u slučaju nesreće.

 

(1)

SL L 68, 13.3.2015., str. 9.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0310.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti