PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 236kWORD 60k
31.5.2016
PE596.944v01-00
 
B8-0778/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zaštiti životinja i dobrom upravljanju zoološkim vrtovima


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zaštiti životinja i dobrom upravljanju zoološkim vrtovima  
B8-0778/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 1999/22/EZ o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da Europska unija dobrobit životinja smatra iznimno važnim pitanjem;

B.  budući da se Direktivom 1992/22/EZ o zoološkim vrtovima reguliraju zoološki vrtovi i naglašava njihova uloga u očuvanju različitih vrsta u cilju zaštite divlje faune i biološke raznolikosti;

C.  budući da je zbog nedavnih slučajeva objavljenih u medijima, koji se doduše nisu zbili u Europi, pogled javnosti uperen u zoološke vrtove i potrebu da se pri njihovu upravljanju poštuju sigurnosne i zaštitne norme, kako bi se životinje zaštitilo od stresa i čimbenika koji narušavaju njihovo zdravlje i dobrobit;

D.  budući da se dio europskih zooloških vrtova ne pridržava važećih propisa, o čemu svjedoči niska razina sigurnosti i činjenica da su životinje prisiljene živjeti u lošim uvjetima;

1.  traži od Komisije da, imajući u vidu ograničenu ulogu Europske unije, pojača propise i predvidi mogućnost da europska tijela mogu nadgledati primjenu propisa, tražiti pojašnjenja i, po potrebi, propisivati sankcije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti