NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 60k
6.6.2016
PE596.947v01-00
 
B8-0781/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o dobrých životních podmínkách zvířat


Edouard Ferrand

Návrh usnesení Evropského parlamentu o dobrých životních podmínkách zvířat  
B8-0781/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jedno sdružení na ochranu zvířat v nedávné době zveřejnilo videa zachycující násilí, jemuž jsou zvířata vystavena na některých francouzských jatkách a které je v rozporu se všemi zákony týkajícími se této oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že kromě toho, že jsou zvířata vystavena nepřijatelným metodám některých zaměstnanců jatek, jsou také oběťmi překonaných náboženských praktik naprosto porušujících pravidla dobrých životních podmínek zvířat, což je zásada dlouhodobě zavedená v evropské společnosti a kodifikovaná v evropských smlouvách i v různých právních předpisech členských zemí;

1.  vyzývá Komisi, aby v evropském měřítku zahájila šetření nepřijatelné praxe při porážce zvířat a aby zavedla systém označování dobrých životních podmínek zvířat;

2.  vybízí Evropskou komisi, aby v souladu s článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie a při respektování hierarchie norem dbala na to, aby „právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady“ nevedly k nepřípustným výjimkám ve vztahu k vyšší zásadě dobrých životních podmínek zvířat.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí