NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 61k
6.6.2016
PE596.947v01-00
 
B8-0781/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o dobrých životných podmienkach zvierat


Edouard Ferrand

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o dobrých životných podmienkach zvierat  
B8-0781/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jedno združenie na ochranu zvierat nedávno zverejnilo videozáznamy zachytávajúce násilie páchané na zvieratách na niektorých francúzskych bitúnkoch, čím dochádza k porušeniu všetkých právnych predpisov v tejto oblasti;

B.  keďže okrem neprijateľných metód niektorých pracovníkov bitúnkov sú zvieratá aj obeťami zastaraných náboženských praktík, ktoré absolútne nerešpektujú právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, pričom dobré životné podmienky zvierat sú jednou zo zásad, ktoré európska spoločnosť už dávno prijala a kodifikovala v európskych zmluvách, ako aj v rôznych právnych predpisoch jednotlivých členských štátov;

1.  vyzýva Komisiu, aby začala na európskej úrovni vyšetrovanie zlých postupov zabíjania zvierat a aby vytvorila systém označovania dobrých životných podmienok zvierat;

2.  žiada Európsku komisiu, aby v súlade s článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a pri rešpektovaní hierarchie právnych predpisov zabezpečila, aby „zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov” neotvorili dvere pre neprijateľné výnimky z ústrednej zásady zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia