ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 61k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно неуспеха на политиките на финансова отвореност и икономически ограничения, насърчавани от Европейската комисия


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно неуспеха на политиките на финансова отвореност и икономически ограничения, насърчавани от Европейската комисия  
B8-0787/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че – съгласно наскоро публикувано проучване на МВФ – от 80-те години насам е налице обща тенденция за приемане на неолиберални политики, които предизвикаха засилване на конкуренцията и намаляване на ролята на държавата;

Б.  като има предвид, че засилената конкуренция, постигната в резултат на непрекъснати усилия за дерегулиране и приватизация, имаше за цел да стимулира растежа, тъй като либерализацията на капиталовите сметки трябваше да намали рисковете и да насочи спестяванията към най-продуктивното им използване;

В.  като има предвид обаче, че трима икономисти от МВФ доказват, че финансовата отвореност и по-специално банковите и спекулативните потоци водят не само до спекулативни балони и финансови кризи, но имат и отрицателно въздействие върху дългосрочния растеж, като повишават несигурността на ползите и сигурността на разходите;

Г.  като има предвид, че европейските институции пренебрегват проведените наскоро икономически проучвания и продължават да насърчават в абсурдна степен мерките за икономически ограничения и ордолиберализма;

1.  изисква от Комисията и Съвета да водят политика, която да бъде в по-голяма степен антициклична и която да отчита социалното положение на страните, претърпели щети вследствие на единната валута.

Правна информация - Политика за поверителност