FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 131kWORD 58k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om Kommissionens fejlslagne politikker om finansiel åbenhed og økonomiske stramninger


Sophie Montel, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens fejlslagne politikker om finansiel åbenhed og økonomiske stramninger  
B8-0787/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at der siden 1980'erne har været en generel tendens til at vedtage neoliberale politikker, som er mundet ud i en acceleration af graden af konkurrence og en mindskelse af statens rolle, hvilket IMF har dokumenteret i en nylig undersøgelse;

B.  der henviser til, at denne øgede konkurrence, som er foranlediget af flere bølger af deregulering og privatisering, skulle stimulere væksten, eftersom liberaliseringen af kapitalkonti skulle reducere risici og kanalisere opsparingerne hen imod den mest produktive anvendelse;

C.  der henviser til, at tre økonomer fra IMF imidlertid viser, at finansiel åbenhed og navnlig banktransaktioner og profitorienterede kapitalbevægelser ikke blot nærer til finansbobler og -kriser, men også har en negativ indvirkning på den langsigtede vækst, hvilket således giver usikre fordele, men sikre omkostninger;

D.  der henviser til, at EU-institutionerne ikke lægger stor vægt på disse nylige økonomiske undersøgelser og fortsat fremmer stramninger og ordoliberalisme i absurd grad;

1.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at vedtage en mere kontracyklisk politik og tage hensyn til den sociale situation i de lande, der har mærket ødelæggelserne fra den fælles valuta.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik