PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 58k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


komission edistämän rahoitusmarkkinoiden avaamisen ja säästötoimien epäonnistumisesta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys komission edistämän rahoitusmarkkinoiden avaamisen ja säästötoimien epäonnistumisesta  
B8-0787/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että 1980-luvulta alkaen on yleisenä suuntauksena ollut neoliberaali politiikka, joka on kiihdyttänyt kilpailua ja heikentänyt valtion asemaa, kuten Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) äskettäisessä tutkimuksessaan osoitti todeksi;

B.  ottaa huomioon, että asteittaisella sääntelyn purkamisella ja yksityistämisellä saavutetulla kilpailun lisääntymisellä oli tarkoitus kiihdyttää kasvua, sillä pääomatilien vapauttamisen oli määrä vähentää riskejä ja kanavoida säästöjä kaikkein tuottavimpaan käyttöön;

C.  toteaa kuitenkin, että IMF:n kolme ekonomistia osoittivat, että rahoitusmarkkinoiden avaaminen ja etenkin pankkien epävakaus ja keinottelu synnyttävät kuplia ja rahoituskriisejä, mutta lisäksi niillä on kielteinen vaikutus pitkän aikavälin kasvuun, minkä vuoksi niiden aikaansaama hyöty on epävarmaa mutta kustannukset varmoja;

D.  toteaa, että unionin toimielimet antavat vain vähän painoarvoa tuoreille taloustutkimuksille ja jatkavat sen sijaan säästötoimia ja ordoliberalismia älyttömyyksiin asti;

1.  kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan käyttöön pikemminkin suhdanteita tasaavan politiikan ja ottamaan huomioon sosiaalisen tilanteen maissa, joille yhtenäisvaluutta on ollut tuhoisa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö