ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 156kWORD 60k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

benyújtva az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Európai Bizottság által támogatott pénzügyi liberalizációs és megszorító politikák kudarcáról


Sophie Montel, Florian Philippot

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Európai Bizottság által támogatott pénzügyi liberalizációs és megszorító politikák kudarcáról  
B8-0787/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az IMF egy nemrégiben készült tanulmánya arról tanúskodik, hogy az 1980-as évek óta tartó neoliberális politikák elfogadásában megnyilvánuló általános tendencia eredményeként fokozódott a verseny mértéke és csökkent az állam szerepe;

B.  mivel az egymást követő deregulációs és privatizációs hullámok következtében létrejött nagyobb verseny célja a növekedés ösztönzése volt, ugyanis a tőkeszámla-liberalizációnak a kockázatokat csökkentenie, a megtakarításokat pedig a legjövedelmezőbb felhasználás irányába kellett volna terelnie;

C.  mivel azonban az IMF három közgazdásza szerint a pénzügyi liberalizáció és különösen a banki és spekulatív folyamatok nem csupán a buborékokat és a pénzügyi válságokat táplálják, de a hosszú távú növekedésre is negatív hatással vannak, bizonytalanná téve ezzel az előnyöket, a költségeket pedig biztossá;

D.  mivel az európai intézmények nem veszik komolyan ezeket az új gazdasági tanulmányokat és továbbra is csak a megszorításokat, illetve az ordoliberalizmust támogatják egészen az abszurditásig;

1.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot egy anticiklikusabb politika elfogadására, figyelembe véve az egységes valuta pusztításait elszenvedő országok szociális helyzetét.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat