PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 387kWORD 61k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos Komisijos skatinamų finansinio atvirumo ir griežtų taupymo priemonių nesėkmės


Sophie Montel, Florian Philippot

dėl Europos Komisijos skatinamų finansinio atvirumo ir griežtų taupymo priemonių nesėkmės  
B8-0787/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi nuo praėjusio šimtmečio 9-ojo dešimtmečio esama bendros tendencijos vykdyti neoliberalią politiką, dėl kurios pagreitėjo konkurencijos tempas ir sumažėjo valstybės vaidmuo, kaip nurodoma TVF naujausiame tyrime;

B.  kadangi ši padidėjusi konkurencija, atsiradusi dėl viena po kitos ėjusių reguliavimo naikinimo ir privatizavimo bangų, tariamai turėjo padidinti augimą, nes kapitalo sąskaitų liberalizavimas turėjo sumažinti riziką ir paskatinti kuo našiau naudoti santaupas;

C.  kadangi vis dėlto trys TVF ekonomistai parodo, kad finansinis atvirumas ir būtent bankų srautai ir spekuliaciniai kapitalo srautai sudaro sąlygas atsirasti ne tik burbulams ir finansinėms krizėms, bet ir neigiamai veikia augimą ilguoju laikotarpiu, dėl to jų privalumai abejotini, tačiau kaina tikrai neabejotina;

D.  kadangi Europos institucijos mažai teatsižvelgia į naujausius ekonominius tyrimus ir toliau iki beprasmybės skatina griežtas taupymo priemones ir ordoliberalizmą;

1.  ragina Komisiją ir Tarybą vykdyti labiau anticiklišką politiką ir atsižvelgti į šalių, kurios patyrė nuostolių dėl bendros valiutos, socialinę padėtį.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika