REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 385kWORD 60k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Komisijas popularizētās atvērta finanšu tirgus un stingras ekonomiskās politikas izgāšanos


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas popularizētās atvērta finanšu tirgus un stingras ekonomiskās politikas izgāšanos  
B8-0787/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem ir vērojama vispārēja tendence īstenot neoliberālu politiku, kā rezultātā ir straujāk augusi konkurence un mazinājusies valsts ietekme, un to apliecina arī nesenais SVF pētījums;

B.  tā kā šim secīgu privatizācijas un ierobežojumu atcelšanas uzplūdu rezultātā iegūtajam konkurences pieaugumam bija jāveicina izaugsme, jo kapitāla kontu liberalizācijai vajadzētu mazināt riskus un nodrošināt uzkrājumu maksimāli produktīvu izmantošanu;

C.  tā kā trīs SVF ekonomisti tomēr ir konstatējuši, ka atvērts finanšu tirgus un jo īpaši banku pārvietošanās un riska ieguldījumu plūsmas ne vien veicina burbuļu veidošanos un finanšu krīzes, bet ilgtermiņā arī nelabvēlīgi ietekmē izaugsmi, un līdz ar to par ieguvumu pārliecības nav, toties izmaksas ir neapšaubāmas;

D.  tā kā ES iestādes lielākoties ignorē jaunākos ekonomistu pētījumus un līdz absurdam turpina popularizēt stingru ekonomisko politiku un tik ierasto liberālismu,

1.  prasa Komisijai un Padomei sākt īstenot cikliskuma novēršanai piemērotāku politiku, ņemot vērā sociālo situāciju valstīs, kuras cietušas no vienotās valūtas postošās iedarbības.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika