PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 60k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie porażki polityki otwartości finansowej i polityki oszczędności promowanych przez Komisję Europejską


Sophie Montel, Florian Philippot

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie porażki polityki otwartości finansowej i polityki oszczędności promowanych przez Komisję Europejską  
B8-0787/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od 1980 r. zauważyć można ogólną tendencję do przyjmowania neoliberalnych strategii politycznych, które doprowadziły do podniesienia poziomu konkurencji i ograniczenia roli państwa, co poświadcza MFW w niedawnym badaniu;

B.  mając na uwadze, że większa konkurencja, będąca wynikiem kolejnych fal deregulacji i prywatyzacji, miała stymulować wzrost gospodarczy, gdyż liberalizacja rachunków kapitałowych powinna ograniczać ryzyko i kierować oszczędności ku ich najbardziej produktywnemu wykorzystaniu;

C.  mając jednak na uwadze, że trzej ekonomiści z MFW wskazują, że otwartość finansowa, a w szczególności przepływy bankowe i spekulacyjne sprzyjają nie tylko zjawisku bańki finansowej i kryzysom finansowym, lecz także mają negatywny wpływ na długoterminowy wzrost, co sprawia, że płynąca z nich korzyść jest niepewna, za to koszt gwarantowany;

D.  mając na uwadze, że instytucje europejskie ignorują te niedawne badania ekonomiczne i nadal promują oszczędności i ordoliberalizm aż do absurdu;

1.  zwraca się do Komisji i Rady o przyjęcie bardziej kontrcyklicznej polityki z uwzględnieniem sytuacji społecznej państw, które ucierpiały na wprowadzeniu wspólnej waluty.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności