PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 61k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la eșecul politicilor de deschidere financiară și de austeritate promovate de Comisia Europeană


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la eșecul politicilor de deschidere financiară și de austeritate promovate de Comisia Europeană  
B8-0787/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui studiu recent al FMI, din anii 1980, există o tendință generalizată de adoptare a unor politici neoliberale, ceea ce a dus la o creștere accelerată a nivelului de concurență și la o diminuare a rolului statului;

B.  întrucât intensificarea concurenței, prin valuri succesive de dereglementare și privatizare, ar fi trebuit să stimuleze creșterea, deoarece liberalizarea conturilor de capital trebuia să reducă riscurile și să canalizeze economiile către cele mai productive utilizări;

C.  întrucât, cu toate acestea, trei economiști din cadrul FMI arată că deschiderea financiară și, în special, fluxurile bancare și speculative pe de o parte alimentează supraevaluarea activelor și crizele financiare și, pe de altă parte, au un impact negativ asupra creșterii pe termen lung, ceea ce face ca avantajele să fie incerte, dar costurile sigure;

D.  întrucât instituțiile europene iau foarte puțin în considerare aceste cercetări economice recente și continuă să promoveze, până la absurd, austeritatea și ordoliberalismul,

1.  solicită Comisiei și Consiliului să adopte o politică mai pronunțat anticiclică, luând în considerare situația socială existentă în țările care au suferit în urma ravagiilor provocate de moneda unică.

Notă juridică - Politica de confidențialitate