FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 58k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om misslyckandet med kommissionens åtstramningspolitik och dess politik till förmån för öppnande av finansmarknaderna


Sophie Montel, Florian Philippot

Europaparlamentets resolution om misslyckandet med kommissionens åtstramningspolitik och dess politik till förmån för öppnande av finansmarknaderna  
B8-0787/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan 1980 har det funnits en generell tendens till nyliberal politik som har utmynnat i en allt större grad av konkurrens och en minskad roll för staten, vilket Internationella valutafonden (IMF) bekräftar i en undersökning nyligen.

B.  Denna ökade konkurrens, som åstadkommits genom flera vågor av avregleringar och privatiseringar, skulle stimulera tillväxten, eftersom liberaliseringen av kapitalkonton skulle minska riskerna och kanalisera besparingarna till deras mest produktiva användning.

C.  Tre ekonomer vid IMF har visat att öppnandet av finansmarknaderna och framför allt de spekulativa finansflödena inte bara leder till bubblor och finanskriser, utan har även en negativ inverkan på den långsiktiga tillväxten med osäkra fördelar och säkra kostnader som följd.

D.  EU:s institutioner fäster liten vikt vid dessa aktuella ekonomiska undersökningar och fortsätter att främja åtstramningar och ordoliberalism in absurdum.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att anta en mer konjunkturdämpande politik och ta hänsyn till den sociala situationen i de länder där den gemensamma valutan har fått förödande konsekvenser.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy