NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 60k
13.6.2016
PE585.229v01-00
 
B8-0799/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ochrane spotrebiteľov pred minerálnym olejom v potravinách


Franz Obermayr

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane spotrebiteľov pred minerálnym olejom v potravinách  
B8-0799/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas uplynulých rokov bol v potravinách niekoľkokrát preukázaný reziduálny výskyt minerálneho oleja a keďže išlo v prípade dotknutých potravín často o potraviny, ktoré konzumujú najmä deti a mládež;

B.  keďže podľa údajov foodwatch sú minerálne oleje najväčšou skupinou látok, ktoré znečisťujú ľudské telo;

1.  zastáva názor, že bezodkladne musia byť ustanovené hraničné hodnoty rezíduí minerálneho oleja v potravinách a aromatické minerálne oleje v potravinách vôbec nesmú byť preukázateľné;

2.  požaduje, aby sa podpornými opatreniami, ako je zákaz medziobalov obsahujúcich minerálne oleje, v ešte väčšej miere bojovalo proti znečisteniu potravín.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia