NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 60k
13.6.2016
PE585.230v01-00
 
B8-0800/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně evropských spotřebitelů před obcházením zásady předběžné opatrnosti v rámci obchodních dohod


Franz Obermayr

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně evropských spotřebitelů před obcházením zásady předběžné opatrnosti v rámci obchodních dohod  
B8-0800

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zásada předběžné opatrnosti je jedním z nosných pilířů ochrany spotřebitele v Evropské unii;

 

B.  vzhledem k tomu, že rovněž Evropská komise vždy během jednání o dohodách o volném obchodu, jako je např. transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) nebo komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci (CETA), zdůrazňovala, že zásada předběžné opatrnosti má velký význam a je naprosto neoddiskutovatelným předpokladem;

 

C.  vzhledem k tomu, že zásada předběžné opatrnosti není sama o sobě v zájmu potravinářského průmyslu charakterizovaného sílícím tlakem na snižování nákladů a globalizací;

 

1.  je toho názoru, že posouzení nezávadnosti nových potravinářských přídatných látek v tradičních potravinách a nezávadnosti nových potravin by měla být prováděna nezávislými státními zkušebními ústavy;

 

2.  požaduje, aby základem všech budoucích obchodních dohod EU bylo důsledné uplatňování zásady předběžné opatrnosti a striktní oddělení zkušebních ústavů a výrobních podniků.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí