Процедура : 2016/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0801/2016

Внесени текстове :

B8-0801/2016

Разисквания :

CRE 22/06/2016 - 16

Гласувания :

PV 23/06/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0290

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 475kWORD 71k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.231v01-00
 
B8-0801/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP))


Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Рафаеле Фито, Ангел Джамбазки, Арне Герике от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно масовите убийства в Източно Конго (2016/2770(RSP))  
B8-0801/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго, и по-специално резолюцията си от 10 март 2016 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 май 2016 г. относно Демократична република Конго,

–  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 22 юни 2016 г. относно масовите убийства в Източно Конго,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че насилието в Източно Конго досега е отнело живота на 1116 души между октомври 2014 г. и май 2016 г., а други 1470 души са били отвлечени и 34297 семейства са били насилствено разселени или разпръснати;

Б.  като има предвид, че материалните щети включват 13 опожарени здравни центрове, 27 училища унищожени, насилствено изоставени или окупирани от разселени лица или военни или въоръжени групировки, и няколко селища, окупирани от въоръжени бойци;

В.  като има предвид, че сред въоръжените групи, действащи в Източно Конго, движението на Алианса на демократичните сили на Уганда (ADF) често бива обвинявано като отговорно за серията от масови убийства, засягащи този район от 2014 г. насам;

Г.  като има предвид, че през 2013 г. конгоанската армия и мироопазващите сили на ООН стартираха мащабна операция срещу ADF, но поеха много по-малко офанзивна роля през 2015 г.;

Д.  като има предвид, че в неотдавнашен доклад на Групата за изследване на Конго се твърди, че войници от армията на ДРК участват в масови убийства на цивилни граждани в североизточната част на страната от 2014 г. насам, въпреки че се казва, че не е неясно до каква степен са били въвлечени лицата на висши военни длъжности;

Е.  като има предвид, че авторът на този доклад, Джейсън Стърнс, който е експулсиран от ДРК през април 2016 г., заявява, че „ADF не е чуждестранна ислямистка организация, а дълбоко вкоренена в местното общество милиция, която има връзки с местния политически и икономически елит и е добре интегрирана в съществуващите контрабандни мрежи, по-специално тези за дървен материал“;

Ж.  като има предвид, че масовите убийства в Източно Конго са резултат от връзките между политиката, етническата принадлежност и използването на ресурсите;

З.  като има предвид, че политическото напрежение в ДРК е голямо, тъй като президентът Кабила, на власт от 2001 г., според конституцията трябва да се оттегли преди края на годината, но е обвиняван, че отлага президентските избори, които трябва да се проведат през ноември 2016 г., за да се задържи властта;

И.  като има предвид, че правителството на Конго потушава несъгласието чрез арести и сплашване на опоненти, като например Моизе Катумби;

Й.  като има предвид, че конгоанската опозиция прие обща декларация на срещата на 9 юни 2016 г. в Женвал, Белгия, с отказ да бъде продължен мандатът на президента Кабила;

1.  осъжда продължаващите убийства на хора в Източно Конго и призовава правителството на ДРК да гарантира безопасността на всички жители на страната и да предотврати участието на редовни войници в търговията и експлоатацията на местните природни ресурси;

2.  призовава за международно разследване, което може да помогне за идентифициране на извършителите, съучастниците и подбудителите на масовите убийства, престъпленията срещу човечеството и нарушенията на правата на човека, на които е жертва населението в Източно Конго;

3.  призовава за възобновяване на съвместните операции на въоръжените сили на Демократична република Конго (FARDC) и Мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO) за неутрализиране на въоръжените групи в Източно Конго;

4.  призовава отново органите на ДРК изрично да се ангажират да спазят конституцията и да осигурят навременно провеждане на изборите преди края на 2016 г. в пълно съответствие с Африканската харта за демокрация, избори и управление, както и да гарантират благоприятна среда за прозрачни, заслужаващи доверие и приобщаващи избори;

5.  призовава ЗП/ВП да засили диалога с органите на ДРК съгласно член 8 от Споразумението от Котону, с цел спиране на масовите убийства в Източно Конго и получаване на окончателно уточнение относно изборния процес;

6.  призовава ЕС да разгледа възможността за налагане на целеви санкции на лицата, отговорни за масовите убийства в Източно Конго и жестоките репресии срещу мирни активисти и политическата опозиция в ДРК, в т.ч. забрани за пътуване и замразяване на активи, с цел предотвратяване на по-нататъшно насилие;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на ДРК, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0085.

Правна информация - Политика за поверителност