Postup : 2016/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0801/2016

Předložené texty :

B8-0801/2016

Rozpravy :

CRE 22/06/2016 - 16

Hlasování :

PV 23/06/2016 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0290

NÁVRH USNESENÍ
PDF 170kWORD 68k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.231v01-00
 
B8-0801/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o masakrech ve východním Kongu (2016/2770(RSP))  
B8-0801/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Demokratické republice Kongo (DRK), zejména na usnesení ze dne 10. března 2016(1),

–  s ohledem na závěry Rady o Demokratické republice Kongo ze dne 23. května 2016,

–  s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o masakrech ve východním Kongu ze dne 22. června 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že si násilí ve východním Kongu doposud od října 2014 do května 2016 vyžádalo 1 116 životů, dalších 1 470 lidí se stalo obětí únosů a 34 297 rodin bylo násilně vysídleno nebo rozptýleno;

B.  vzhledem k tomu, že materiální škody zahrnují 13 spálených zdravotnických středisek, 27 škol, které byly zničeny, nuceně opuštěny nebo zabrány vysídlenými osobami, armádou nebo ozbrojenými skupinami, i několik vesnic okupovaných příslušníky ozbrojených milicí;

C.  vzhledem k tomu, že z ozbrojených skupin, jež jsou ve východním Kongu činné, je z odpovědnosti za řadu masakrů, které tuto oblast postihují od roku 2014, často obviňováno ugandské hnutí Spojené demokratické síly (ADF);

D.  vzhledem k tomu, že konžská armáda a mírové síly OSN v roce 20133 zahájily první větší operaci proti ADF, ale v roce 2015 zaujaly podstatně méně ofenzivní přístup;

E.  vzhledem k tomu, že nedávná zpráva konžské vyšetřovací komise uvedla, že se armáda DRK od roku 2014 účastní masakrů civilistů na severovýchodě země, ač přiznává, že není jasné, do jaké míry do nich bylo zapojeno armádní velení;

F.  vzhledem k tomu, že autor této zprávy Jason Stearns, jenž byl z DRK v dubnu 2016 vypovězen, prohlásil, že „ADF není cizí islamistickou organizací, nýbrž milicí, která je hluboce zakořeněná v místní společnosti, má napojení na místní politické a hospodářské osobnosti a je dobře integrována ve stávajících pašeráckých sítích, zejména v sítích pašeráků dřeva“;

G.  vzhledem k tomu, že masakry ve východním Kongu jsou důsledkem spojení mezi politikou, národnostními skupinami a využíváním zdrojů;

H.  vzhledem k tomu, že v DRK panuje vysoké politické napětí, když prezident Kabila, který je u moci již od roku 2001, musí podle ústavy do konce roku z úřadu odejít, ale je obviňován z odkládání prezidentských voleb, které se mají konat v listopadu roku 2016, aby se udržel u moci;

I.  vzhledem k tomu, že konžská vláda zasahuje proti opozici tak, že své odpůrce, jako je Moïse Katumbi, zatýká a zastrašuje;

J.  vzhledem k tomu, že konžská opozice na setkání v Genvalu v Belgii dne 9. června 2016 přijala společné prohlášení, v němž odmítla prodloužení mandátu prezidenta Kabily;

1.  odsuzuje stále probíhající zabíjení lidí ve východním Kongu a naléhavě vyzývá vládu DRK, aby zajistila bezpečnost všech jejích obyvatel a zabránila vojákům řádných jednotek v účasti na obchodu s místními přírodními zdroji a na jejich využívání;

2.  žádá, aby mezinárodní vyšetřování pomohlo určit pachatele, spolupachatele a původce masakrů, zločinů proti lidskosti a porušování lidských práv, kterými obyvatelé ve východním Kongu trpí;

3.  vyzývá k obnovení společných operací FARDC (armády Demokratické republiky Kongo) a MONUSCO (Stabilizační mise OSN v DRK) s cílem neutralizovat ozbrojené skupiny ve východním Kongu;

4.  opakovaně vyzývá orgány DRK, aby se výslovně zavázaly postupovat v souladu s ústavou a zajistit včasné konání voleb do konce roku 2016, a to plně v souladu s Africkou chartou pro demokracii, volby a správu věcí veřejných, a zaručit prostředí příznivé pro transparentní, důvěryhodné a inkluzivní volby;

5.  vyzývá místopředsedkyni Komisi, vysokou představitelku pro SZBP, aby zintenzívnila dialog s orgány DRK podle článku 8 Dohody z Cotonou s cílem zastavit masakry ve východním Kongu a obdržet definitivní vyjasnění týkající se volebního procesu;

6.  vyzývá EU, aby zvážila možnost zavedení cílených sankcí vůči těm, kteří odpovídají za masakry ve východním Kongu a za násilné zákroky proti pokojným aktivistům a politické opozici v DRK, včetně zákazů cestování a zmrazení aktiv, s cílem pomoci předejít dalšímu násilí;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu DRK, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0085.

Právní upozornění - Ochrana soukromí