Forslag til beslutning - B8-0801/2016Forslag til beslutning
B8-0801/2016

  FORSLAG TIL BESLUTNING om massakrerne i det østlige Congo

  17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0801/2016

  Procedure : 2016/2770(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0801/2016
  Indgivne tekster :
  B8-0801/2016
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8-0801/2016

  Europa-Parlamentets beslutning om massakrerne i det østlige Congo

  (2016/2770(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Demokratiske Republik Congo, særlig beslutningen af 10. marts 2016[1],

  –  der henviser til Rådets konklusioner af 23. maj 2016 om Den Demokratiske Republik Congo,

  –  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

  –  der henviser til Cotonouaftalen,

  –  der henviser til redegørelse af 22. juni 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om massakrerne i det østlige Congo,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at volden i det østlige Congo indtil videre har kostet 1 116 menneskeliv, mens 1 470 andre personer er blevet bortført og 34 297 familier er blevet fordrevet eller skilt fra hinanden ved brug af tvang;

  B.  der henviser til, at de materielle skader omfatter 13 sundhedscentre, som er brændt ned til grunden, 27 skoler, som er blevet ødelagt, tvangsforladt eller besat af fordrevne personer eller af militæret eller væbnede grupper, samt adskillige landsbyer, som er besat af væbnede militser;

  C.  der henviser til, at bevægelsen Ugandan Allied Democratic Forces (ADF) blandt de væbnede grupper, der opererer i det østlige Congo, ofte beskyldes for at være ansvarlig for den række af massakrer, som har ramt dette område siden 2014;

  D.  der henviser til, at den congolesiske hær og FN's fredsbevarende styrker i 2013 iværksatte en indledende stor operation over for ADF, men indtog en langt mindre offensiv rolle i 2015;

  E.  der henviser til, at en nylig rapport fra Congo Research Group angav, at soldater fra DRC's hær siden 2014 havde deltaget i massakrer på civile i den nordøstlige del af landet, omend det anførtes, at omfanget af det militære hierarkis involvering var uklart;

  F.  der henviser til, at forfatteren til denne rapport, Jason Stearns, som blev udvist af DRC i april 2016, anførte, at "ADF ikke er en udenlandsk islamistisk organisation, men en dybt forankret milits i lokalsamfundet, som har forbindelser til lokale personer i det politiske og økonomiske liv og er velintegreret i eksisterende smuglernetværk, i særdeleshed det der handler med tømmer";

  G.  der henviser til, at massakrerne i det østlige Congo er resultatet af forbindelserne mellem politik, etnicitet og udnyttelse af ressourcer;

  H.  der henviser til, at de politiske spændinger er stærke i DRC, hvor præsident Kabila, som har været ved magten siden 2001, ifølge forfatningen skal træde tilbage inden årets udgang, men beskyldes for at forhale det præsidentvalg, der skal finde sted i november 2016, for at forblive ved magten;

  I.  der henviser til, at den congolesiske regering slår hårdt ned på dissens gennem arrestationer af og trusler mod politiske modstandere som Moïse Katumbi;

  J.  der henviser til, at den congolesiske opposition på et møde i Genval, Belgien, den 9. juni 2016 vedtog en fælles erklæring, som afviser en forlængelse af præsident Kabilas embedsperiode;

  1.  fordømmer de fortsatte drab på mennesker i det østlige Congo og opfordrer indtrængende den congolesiske regering til at garantere sikkerhed for alle landets indbyggere og til at forhindre professionelle soldater i at deltage i handel med og udnyttelse af lokale naturressourcer;

  2.  efterlyser en international undersøgelse, der kan bidrage til at udpege gerningsmændene bag, de medskyldige i og anstifterne af de massakrer, forbrydelser mod menneskeheden og menneskerettighedskrænkelser, som befolkningen i det østlige Congo har været udsat for;

  3.  opfordrer til, at de fælles operationer mellem FARDC (DRC's væbnede styrker) og MONUSCO (FN's stabiliseringsmission i DRC) genoptages med henblik på at neutralisere de væbnede grupper i det østlige Congo;

  4.  gentager sin opfordring til myndighederne i DRC om udtrykkeligt at forpligte sig til at overholde forfatningen og sikre rettidig afholdelse af valg inden udgangen af 2016 i fuld overensstemmelse med det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse, og til at sikre et miljø, der fremmer et gennemsigtigt, troværdigt og inkluderende valg;

  5.  opfordrer NF/HR til at optrappe dialogen med DCR's myndigheder i henhold til artikel 8 i Cotonouaftalen med sigte på at få standset massakrerne i det østlige Congo og nå frem til en endelig klarlæggelse af valgprocessen;

  6.  opfordrer EU til at overveje at indføre målrettede sanktioner mod de ansvarlige for massakrerne i det østlige Congo og de voldelige angreb mod fredelige aktivister og den politiske opposition i DRC, herunder indrejseforbud og indefrysning af aktiver, for at bidrage til at forhindre yderligere vold;

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, premierministeren og parlamentet i Den Demokratiske Republik Congo, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.