Πρόταση ψηφίσματος - B8-0801/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0801/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

  17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0801/2016

  Διαδικασία : 2016/2770(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0801/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0801/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0801/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό

  (2016/2770(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και ιδίως το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2016[1],

  –  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

  –  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

  –  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 22ας Ιουνίου 2016, σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στο ανατολικό Κονγκό, από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Μάιο του 2016 έχει μέχρι σήμερα κοστίσει τις ζωές 1 116 ανθρώπων, ότι 1 470 ακόμη άτομα έχουν πέσει θύματα απαγωγής και 34 297 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί ή διαλυθεί βίαια·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υλικές ζημίες έχουν υποστεί 13 κέντρα υγείας που έχουν πυρπολυθεί, 27 σχολεία που έχουν καταστραφεί, εγκαταλειφθεί ή καταληφθεί διά της βίας από εκτοπισθέντες, από στρατιωτικές δυνάμεις ή άλλες ένοπλες ομάδες, καθώς και πολλά χωριά που έχουν καταληφθεί από ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις ένοπλες ομάδες που δρουν στο ανατολικό Κονγκό, το κίνημα των Ενωμένων Δημοκρατικών Δυνάμεων της Ουγκάντα (ADF) κατηγορείται συχνά ως υπεύθυνο για τις σφαγές από τις οποίες δοκιμάζεται η περιοχή αυτή από το 2014·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 ο στρατός του Κονγκό και η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ ξεκίνησαν μια πρώτη μεγάλη επιχείρηση κατά του ADF, αλλά το 2015 ακολούθησαν μια πιο συγκρατημένη τακτική·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση της ερευνητικής ομάδας για το Κονγκό, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της ΛΔΚ συμμετείχαν από το 2014 σε σφαγές εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στα βορειοανατολικά της χώρας, μολονότι δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό υπήρξε εμπλοκή της στρατιωτικής ηγεσίας·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντάκτης της εν λόγω έκθεσης, Jason Sterns, ο οποίος απελάθηκε από την ΛΔΚ τον Απρίλιο του 2016, δήλωσε ότι «το ADF δεν είναι μια αλλοδαπή ισλαμιστική οργάνωση, αλλά μια παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία έχει ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, διατηρεί σχέσεις με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες και είναι καλά ενσωματωμένη στα υφιστάμενα δίκτυα λαθρεμπορίου, ιδίως σε αυτό της ξυλείας»·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφαγές στο ανατολικό Κονγκό είναι το αποτέλεσμα της διασύνδεσης μεταξύ πολιτικών επιδιώξεων, εθνοτικών διαφορών και εκμετάλλευσης των πόρων·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη η πολιτική κατάσταση στη ΛΔΚ είναι πολύ τεταμένη, επειδή ο πρόεδρος Kabila που βρίσκεται στην εξουσία από το 2001 και πρέπει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να παραιτηθεί πριν από το τέλος του έτους, κατηγορείται ότι καθυστερεί τη διοργάνωση των προεδρικών εκλογών, που πρόκειται να διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2016, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση στο Κονγκό αντιμετωπίζει τις επικρίσεις με συλλήψεις και εκφοβισμό των αντιπάλων της, όπως ο Moïse Κatumbi·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση στο Κονγκό εξέδωσε στις 9 Ιουνίου 2016 κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Genval (Βέλγιο) μια κοινή δήλωση, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην παράταση της θητείας του προέδρου Kabila·

  1.  στηλιτεύει τις συνεχιζόμενες δολοφονίες πολιτών στο ανατολικό Κονγκό, και καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση της ΛΔΚ να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των κατοίκων της χώρας και να μην επιτρέπει σε στελέχη του στρατού να συμμετέχουν στην εμπορία και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων·

  2.  ζητεί να διεξαχθεί διεθνής έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες, οι συνεργοί τους και οι ηθικοί αυτουργοί για τις σφαγές, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εις βάρος του πληθυσμού στο ανατολικό Κονγκό·

  3.  ζητεί την επανάληψη των κοινών επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (FARDC) και της σταθεροποιητικής αποστολής του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUSCO) προκειμένου να τεθούν εκτός μάχης οι ένοπλες ομάδες στο ανατολικό Κονγκό·

  4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της ΛΔΚ να δεσμευθούν ρητά ότι θα σεβαστούν το Σύνταγμα και θα διασφαλίσουν την εκπρόθεσμη διεξαγωγή εκλογών πριν από τα τέλη του 2016, σε πλήρη συμφωνία με τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση και να διαμορφώσουν επίσης ένα κλίμα ευνοϊκό για τη διεξαγωγή διαφανών και αξιόπιστων εκλογών χωρίς αποκλεισμούς·

  5.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να εντατικοποιήσει τον διάλογο με τις αρχές της ΛΔΚ στο πλαίσιο του άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, με στόχο να τερματιστούν οι σφαγές στο ανατολικό Κονγκό και να δοθούν οριστικές διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών·

  6.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις κατά όσων ευθύνονται για τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό και τα βίαια κατασταλτικά μέτρα εις βάρος ειρηνικών ακτιβιστών και της πολιτικής αντιπολίτευσης στη ΛΔΚ, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ώστε να συμβάλει στην αποτροπή μιας κλιμάκωσης της βίας·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.