Procedură : 2016/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0801/2016

Texte depuse :

B8-0801/2016

Dezbateri :

CRE 22/06/2016 - 16

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0290

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 394kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.231v01-00
 
B8-0801/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la masacrele din estul Republicii Congo (2016/2770(RSP))  
B8-0801/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Republica Democratică Congo, în special cea din 10 martie 2016(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 privind Republica Democratică Congo,

–  având în vedere Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea,

–  având în vedere Acordul de la Cotonou;

–  având în vedere declarația din 22 iunie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la masacrele din estul Republicii Congo,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în perioada octombrie 2014 - mai 2016 violențele din estul Republicii Congo s-au soldat cu 1 116 morți, alte 1 470 persoane fiind răpite și 34 297 familii strămutate sau evacuate forțat;

B.  întrucât printre pagubele materiale se numără 13 centre medicale distruse, 27 de școli distruse, abandonate forțat sau ocupate de persoane strămutate sau militari sau grupări armate și mai multe sate ocupate de reprezentanți ai milițiilor înarmate;

C.  întrucât printre grupările armate prezente în estul Republicii Congo mișcarea Forțele Aliate Democratice Ugandeze (ADF) este de multe ori acuzată că ar fi responsabilă pentru seria de masacre care a lovit această zonă din 2014 încoace;

D.  întrucât în 2013 armata congoleză și forțele de menținere a păcii ale ONU au lansat o primă operațiune majoră împotriva ADF dar au avut o atitudine mult mai puțin ofensivă în 2015;

E.  întrucât într-un raport recent întocmit de Congo Research Group se afirmă că unii soldați din armata RDC au participat la masacrarea civililor din zona de nord est din 2014, deși se spune că nu este clar în ce măsură a fost implicată ierarhia militară;

F.  întrucât autorul acestui raport, Jason Stearns, care a fost expulzat din RDC în aprilie 2016, a afirmat că „ADF nu este o organizație islamistă străină, ci o miliție cu rădăcini adânci în societatea locală, cu legături cu elita politică și economică locală și bine integrată în rețelele de contrabandă existente, mai ales în contrabanda cu cherestea”;

G.  întrucât masacrele din estul Republicii Congo sunt rezultatul unor legături între jocurile politice, grupările etnice și exploatarea resurselor;

H.  întrucât situația politică este foarte tensionată în RDC, unde președintele Kabila, la putere din 2001, trebuie, conform constituției să se retragă din funcție înainte de sfârșitul anului dar este acuzat că amână alegerile prezidențiale programate în noiembrie 2016 pentru a rămâne la putere;

I.  întrucât guvernul congolez recurge la măsuri represive împotriva disidenților, prin arestări și intimidarea opozanților, precum Moïse Katumbi;

J.  întrucât opoziția congoleză a adoptat o declarație comună cu ocazia reuniunii de la Genval, Belgia, din 9 iunie 2016, refuzând prelungirea mandatului președintelui Kabila;

1.  denunță crimele din estul Republicii Congo și îndeamnă guvernul RDC să asigure securitatea tuturor locuitorilor săi și să împiedice soldații din armata regulată să participe la comercializarea și exploatarea resurselor naturale locale;

2.  cere o investigație internațională care să ajute la identificarea făptașilor, complicilor și instigatorilor masacrelor, crimelor împotriva umanității și încălcărilor drepturilor omului suferite de populațiile din estul Republicii Congo;

3.  cere să se reia operațiunile comune între FARDC (Forțele armate ale Republicii Democratice Congo) și Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în Republica Democratică Congo (MONUSCO) pentru a neutraliza grupările armate din estul Republicii Congo;

4.  își reiterează apelul către autoritățile RDC să se angajeze în mod expres să respecte constituția și să asigure desfășurarea la timp a alegerilor, până la sfârșitul anului 2016, în conformitate deplină cu Carta africană privind democrația, alegerile și guvernarea, și să garanteze un mediu propice unor alegeri transparente, credibile și incluzive;

5.  solicită VP/ÎR să intensifice dialogul cu autoritățile RDC în temeiul articolului 8 din Acordul de la Cotonou cu obiectivul de a pune capăt masacrelor din estul Republicii Congo și de a clarifica definitiv situația procesului electoral;

6.  solicită UE să aibă în vedere impunerea de sancțiuni personalizate asupra celor responsabili de masacrele din estul Republicii Congo și de reprimarea violentă a activiștilor pașnici și a opoziției politice din RDC, inclusiv interdicții de călătorie și sechestrarea activelor, pentru a contribui la prevenirea altor violențe;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui, primului ministru și parlamentului RDC, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0085.

Notă juridică - Politica de confidențialitate