Förslag till resolution - B8-0801/2016Förslag till resolution
B8-0801/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om massakrerna i östra Kongo

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0801/2016

Förfarande : 2016/2770(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0801/2016
Ingivna texter :
B8-0801/2016
Antagna texter :

B8-0801/2016

Europaparlamentets resolution om massakrerna i östra Kongo

(2016/2770(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionen av den 10 mars 2016[1],

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 23 maj 2016 om Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–  med beaktande av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 22 juni 2016 om massakrerna i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Våldet i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har hittills krävt 1 116 liv mellan oktober 2014 och maj 2016, medan 1 470 andra personer har rövats bort och 34 279 familjer har fördrivits eller flytt.

B.  De materiella skadorna omfattar 13 nedbrunna vårdinrättningar, 27 förstörda skolor, som övergetts genom tvång eller ockuperats av fördrivna personer, militär eller beväpnade grupper, och ett flertal byar som ockuperats av beväpnade milisgrupper.

C.  Bland de beväpnade grupper som verkar i landets östra delar anklagas ofta Ugandas förenade demokratiska styrkor (ADF) för att ha begått de många massakrer som drabbat området sedan 2014.

D.  2013 drog den kongolesiska armén och FN:s fredsbevarande styrkor igång en första större insats mot ADF, men de intog en mycket mindre offensiv roll under 2015.

E.  Nyligen angavs det i en rapport från Congo Research Group att soldater i Demokratiska republiken Kongos armé hade deltagit i massakrer på civila i landets nordöstra delar sedan 2014, även om det angavs att det var oklart i vilken utsträckning högre militärer varit inblandade.

F.  Författaren till rapporten, Jason Stearns, som förvisades från landet i april 2016, slog fast att ADF inte är någon utländsk islamistisk organisation, utan en milis med djupa röter i civilsamhället och med kopplingar till lokala politiska och ekonomiska personer och att den är välintegrerad i befintliga smuggelnätverk, särskilt när det gäller timmer.

G.  Massakrerna i landets östra delar är ett resultat av kopplingar mellan politik, etnicitet och utnyttjandet av resurser.

H.  De politiska spänningarna är höga i landet och president Kabila, som har suttit vid makten sedan 2001, måste enligt konstitutionen avgå före årsskiftet, men anklagas för att försena det presidentval som planerats till november 2016 i syfte att kunna behålla makten.

I.  Den kongolesiska regeringen slår till mot avvikande åsikter genom gripanden och trakasserier av meningsmotståndare, såsom Moïse Katumbi.

J.  Den kongolesiska oppositionen antog en gemensam förklaring vid ett sammanträde i Genval (Belgien) den 9 juni 2016, i vilken man motsatte sig en förlängning av president Kabilas mandatperiod.

1.  Europaparlamentet fördömer det fortgående dödandet av människor i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo, och uppmanar landets regering att säkerställa tryggheten för alla landets invånare samt att förhindra att vanliga soldater deltar i handeln och exploateringen av lokala naturresurser.

2.  Europaparlamentet begär en internationell undersökning som kan bidra till att identifiera förövare, medbrottslingar och anstiftare i samband med de massakrer, brott mot mänskligheten och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som befolkningen i de östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har fått utstå.

3.  Europaparlamentet begär att de gemensamma insatserna mellan Demokratiska republiken Kongos försvarsmakt (FARDC) och Monusco (Förenta nationernas stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo) ska återupptas för att neutralisera beväpnade grupper i landets östra delar.

4.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att uttryckligen åta sig att följa konstitutionen och se till att det hålls val i rätt tid mot slutet av 2016, i full överensstämmelse med den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, och att garantera ett klimat som gynnar öppna, trovärdiga och inkluderande val.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att intensifiera dialogen med myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo i enlighet med artikel 8 i Cotonouavtalet, i syfte att få ett slut på massakrerna i landets östra delar och erhålla definitiva förtydliganden angående valprocessen.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU att överväga riktade sanktioner mot de personer som ansvarar för massakrerna i Demokratiska republiken Kongo och de våldsamma tillslagen mot fredliga aktivister och den politiska oppositionen i landet, inklusive reseförbud och frysta tillgångar, i syfte att bidra till att förhindra ytterligare våldshandlingar.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Afrikanska unionen, presidenten, premiärministern och parlamentet i Demokratiska republiken Kongo, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.