Prijedlog rezolucije - B8-0802/2016Prijedlog rezolucije
B8-0802/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o masakrima u istočnom Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Michael Gahler, György Hölvényi, Davor Ivo Stier, Theodor Dumitru Stolojan, Krzysztof Hetman u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0801/2016

Postupak : 2016/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0802/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0802/2016
Doneseni tekstovi :

B8-0802/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o masakrima u istočnom Kongu

(2016/2770(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo), posebno rezolucije od 9. srpnja 2015.[1], 17. prosinca 2015.[2] i 10. ožujka 2016.[3],

–  uzimajući u obzir izjave delegacije EU-a u Demokratskoj Republici Kongu o stanju ljudskih prava u zemlji,

–  uzimajući u obzir Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014., koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Demokratskoj Republici Kongu, posebno Rezoluciju. 2198 (2015.) o obnovi režima sankcija protiv Demokratske Republike Konga i o mandatu stručne skupine te Rezoluciju 2277 (2016.) kojom je na godinu dana obnovljen mandat Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu (MONUSCO),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o stanju ljudskih prava u DR Kongu od 27. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 9. studenog 2015. o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o Misiji Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Demokratskoj Republici Kongu od 23. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njezine glasnogovornice o stanju u Demokratskoj Republici Kongu, posebno izjave od 25. siječnja 2015. i 12. listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir lokalne izjave EU-a od 21. listopada 2015. o stanju u Demokratskoj Republici Kongu u pogledu ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir Okvir za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju, potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o djeci i oružanom sukobu,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz 1981., koju je DR Kongo ratificirao,

–  uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se procjenjuje da je zbog dugotrajne humanitarne i vojne krize u DR Kongu život izgubilo već oko 5 milijuna ljudi;

B.  budući da se stanje u pogledu sigurnosti i ljudskih prava u DR Kongu i dalje pogoršava u istočnom dijelu zemlje, gdje su deseci oružanih skupina još uvijek aktivni te se neprestano izvještava o povredama ljudskih prava i međunarodnoga humanitarnog prava, uključujući ciljane napade na civile, rašireno seksualno nasilje i sustavnu praksu oružanih skupina da novače i koriste djecu;

C.  budući da u pokrajini Sjeverni Kivu strane i domaće oružane skupine, uključujući kongoansku vojsku (FARDC), i dalje povremeno provode masakre nad civilima, često na etničkoj osnovi i bez ikakvih posljedica;

D.  budući da je početkom svibnja 2016. u Beniju brutalno ubijeno više od 50 osoba, uključujući djecu, čime je procijenjeni broj ubijenih u toj regiji porastao na više od 600 od listopada 2014.; budući da su oružane skupine zauzele brojna sela u istočnom području zemlje;

E.  budući da raste nezadovoljstvo zbog nedjelovanja i šutnje predsjednika Kabile u pogledu tih okrutnih zločina, za koje su navodno odgovorne i pobunjeničke oružane skupine i državne vojne snage;

F.  budući da je od ključne važnosti pronaći političko rješenje krize u istočnom dijelu DR Konga kako bi se učvrstili mir i sigurnost u toj zemlji, ali i u čitavoj regiji Velikih jezera;

G.  budući da humanitarni djelatnici procjenjuju da trenutno oko 7,5 milijuna ljudi treba pomoć; budući da je zbog aktualnog sukoba i vojnih operacija interno raseljeno 1,5 milijuna ljudi, dok ih je 500 000 moralo pobjeći iz zemlje;

H.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih pitanja (OCHA) izvijestio o povećanju broja otmica i napada na humanitarne radnike i konvoje, zbog čega su humanitarne organizacije prisiljene odgoditi dostavu pomoći i obustaviti aktivnosti;

I.  budući da se škole i dalje koriste za vojne svrhe, kao mjesta okupacije ili novačenja;

J.  budući da je, kada je riječ o seksualnom nasilju, UN istaknuo značajno djelovanje kongoanskih vlasti, koje obuhvaća među ostalim 20 suđenja u posljednjih nekoliko mjeseci, na kojima je 19 vojnih časnika proglašeno krivima za silovanje; budući da je, međutim, stopa seksualnog nasilja u DR Kongu i dalje među najvišima u svijetu;

K.  budući da su kongoanska vojska i Misija Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u Demokratskoj Republici Kongu (MONUSCO) prisutne u regiji u cilju očuvanja stabilnosti, borbe protiv pobunjeničkih oružanih snaga i zaštite civila;

L.  budući da se Nacionalnim okvirnim programom za razdoblje 2014. – 2020. za Demokratsku Republiku Kongo, koji je financiran s više od 620 milijuna eura iz 11. Europskog razvojnog fonda, prednost daje jačanju upravljanja i vladavine prava, uključujući reforme pravosuđa, policije i vojske;

M.  budući da će se sljedećim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, predviđenim za studeni 2016., obilježiti kraj drugog od dva ustavno dopuštena mandata predsjednika Kabile; budući da ga njegovi protivnici optužuju da pokušava odgoditi izbore i ostati na vlasti i nakon tog datuma; budući da je to dovelo do porasta političke napetosti te je pogoršalo stanje u pogledu nemira i nasilja diljem zemlje;

N.  budući da pristup prirodnim resursima i njihovo iskorištavanje i dalje imaju veliku ulogu u potpirivanju sukobâ u DR Kongu i regiji;

1.  duboko je zabrinut zbog trenutačnog stanja u pogledu sigurnosti i ljudskih prava u istočnom dijelu DR Konga, koje je i dalje vrlo promjenjivo s obzirom na stalne napade na civilno stanovništvo koje provode razne oružane skupine; ponavlja da odgovorni za kršenje ljudskih prava, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti ne smiju proći nekažnjeno te zahtijeva od vlasti DR Konga i međunarodnih partnera da pokrenu temeljitu, neovisnu i transparentnu istragu masakra u pokrajini Sjeverni Kivu;

2.  ponovno poziva sve sukobljene strane da odmah obustave nasilje, odlože oružje, oslobode svu djecu iz svojih redova i da promiču dijalog za postizanje mirnog i održivog rješenja sukoba;

3.  također podsjeća da će se neutralizacijom svih oružanih skupina u toj regiji snažno doprinijeti miru i stabilnosti te poziva vladu DR Konga da to pitanje kao i sigurnost područja pokrajine Sjeverni Kivu postavi kao prioritet;

4.  podsjeća kongoansku vladu na njezinu odgovornost da zajamči sigurnost na svojem teritoriju i da se pobrine za zaštitu svojih građana; stoga apelira na vlasti da poduzmu sve potrebne mjere kako bi prekinule dugotrajan sukob u istočnom DR Kongu i ponovno uspostavile autoritet države;

5.  uviđa da su kongoanske vlasti uložile napore u borbu protiv nekažnjavanja, iako je napredak i dalje prespor; inzistira na tome da se odgovorne za povrede i kršenja ljudskih prava i međunarodnoga humanitarnog prava, uključujući otmice i novačenje djece za sudjelovanje u oružanom sukobu te seksualno nasilje nad ženama i djecom, privede pravdi i pozove na odgovornost; u tom pogledu pozdravlja činjenicu da je Nacionalna skupština u prosincu 2015. donijela zakon kojim se provodi Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda;

6.  ponavlja da je duboko zabrinut zbog alarmantnog humanitarnog stanja u zemlji, do kojeg su prije svega doveli nasilni oružani sukobi na istoku zemlje; poziva EU i države članice da nastave pružati pomoć stanovništvu DR Konga kako bi spasili živote i poboljšali životne uvjete najugroženijih slojeva stanovništva;

7.  osuđuje sve napade na humanitarne djelatnike i svako sprečavanje pristupa humanitarne pomoći; apelira na sve sukobljene strane da poštuju neovisnost, neutralnost i nepristranost humanitarnih djelatnika;

8.  naglašava da će uspješno i pravovremeno održavanje izbora biti od ključne važnosti za dugoročnu stabilnost i razvoj zemlje; apelira na vlasti DR Konga da se odmah obvežu na poštovanje kongoanskog Ustava i da zajamče pogodno okruženje za transparentne, vjerodostojne i uključive izbore; inzistira na odgovornosti vlade da spriječi eventualno produbljivanje aktualne političke krize i da poštuje politička prava i sigurnost svojih građana;

9.  podsjeća na obvezu poštovanja demokracije, vladavine prava i načela ljudskih prava koju je DR Kongo preuzeo potpisivanjem Sporazuma iz Cotonoua; apelira na EU da pojača svoj dijalog s DR Kongom i da razvojnu suradnju usmjeri na izgradnju boljeg upravljanja i poboljšanje slabog vojnog, policijskog i pravosudnog sustava u toj zemlji;

10.  poziva međunarodnu zajednicu, ponajprije Afričku uniju, EU i zemlje koje graniče s DR Kongom, da uspostave trajan politički dijalog među zemljama regije Velikih jezera kako bi se spriječila daljnja destabilizacija; žali zbog ograničenog napretka koji je ostvaren u provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju te poziva sve strane da aktivno doprinesu nastojanjima za stabilizaciju;

11.  poziva EU da pošalje promatrača koji će ocijeniti humanitarno stanje i upozoriti međunarodnu zajednicu o masakrima;

12.  pozdravlja produljenje mandata MONUSCO-a i jačanje njegovih ovlasti u području zaštite civila, uključujući rodno utemeljeno nasilje i nasilje nad djecom kao prioritetna pitanja; također pozdravlja imenovanje Mamana Samba Sidikoua na položaj posebnog predstavnika glavnog tajnika UN-a u DR Kongu i voditelja MONUSCO-a te ponovno izražava punu potporu provedbi snažnog mandata MONUSCO-a za podupiranje ljudskih prava i vladavine prava;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda te vladi i parlamentu Demokratske Republike Konga.