Διαδικασία : 2016/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0804/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0804/2016

Συζήτηση :

CRE 22/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 23/06/2016 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0290

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 477kWORD 77k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σφαγές στο ανατολικό Κονγκό  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προεκλογική κατάσταση και την κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), και της εκπροσώπου της, σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 14ης Μαΐου 2016 ανοικτή επιστολή ομάδων της κοινωνίας των πολιτών από τις περιοχές Μπένι, Μπουτέμπο, και Λουμπέρο προς τον Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ναϊρόμπι του Δεκεμβρίου του 2013,

–  έχοντας υπόψη το Πλαίσιο για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή, που υπογράφηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Φεβρουάριο του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη ΛΔΚ, ιδίως το ψήφισμα 2198 (2015) για την ανανέωση του καθεστώτος κυρώσεων κατά της ΛΔΚ και την εντολή της ομάδας εμπειρογνωμόνων, και το ψήφισμα 2277 (2016), με το οποίο ανανεώθηκε για ένα έτος η εντολή της Αποστολής Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUSCO),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη ΛΔΚ, της 12ης Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου σχετικά με τις εκλογές στη ΛΔΚ, το οποίο εξέδωσε η Ομάδα Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, στις 2 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στη ΛΔΚ,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την Αποστολή Σταθεροποίησης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ και την εφαρμογή του Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία για τη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση του Ιανουαρίου του 2007,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Κονγκό, της 18ης Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιδεινώνεται περαιτέρω στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με πλήθος καταγγελιών για σφαγές, στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών από ένοπλες ομάδες, και εκτεταμένα περιστατικά σεξουαλικής βίας και βίας με βάση το φύλο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Μαΐου 2016 στις επαρχίες Μπένι, Λουμπέρο και Μπουτέμπο σφαγιάστηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, σημειώθηκαν πάνω από 1.470 εξαφανίσεις, πυρπολήθηκαν πολλά σπίτια, κέντρα υγείας και σχολεία, ενώ πολλές γυναίκες, άνδρες και παιδιά υπήρξαν θύματα σεξουαλικής βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά χωριά στις περιοχές αυτές βρίσκονται πλέον υπό την κατοχή ενόπλων ομάδων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευθύνη για τους φόνους αυτούς βαραίνει τις ένοπλες ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή, οι οποίες προέρχονται από τη ΛΔΚ ή γειτονικές χώρες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διαπραχθεί άκρως βίαιοι φόνοι, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ κοντά σε θέσεις του εθνικού στρατού (FARDC) και βάσεις της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στη ΛΔΚ (MONUSCO)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα επέδειξε αδιαφορία για τις σφαγές αυτές, τα δε μέσα ενημέρωσης σιώπησαν·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της ΛΔΚ είναι ο εγγυητής της εθνικής ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας προσώπων και αγαθών και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών της χώρας, και είναι ο Γενικός Διοικητής των εθνικών της ενόπλων δυνάμεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή βρίσκονται ο στρατός του Κονγκό και η MONUSCO, για να διατηρήσουν τη σταθερότητα, να αντιμετωπίσουν τις ένοπλες ομάδες και να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της MONUSCO έχει ανανεωθεί και ενισχυθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει επίσης τον εσωτερικό εκτοπισμό 1.5 εκατομμυρίου ανθρώπων, και ότι 500.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και η εκμετάλλευση των πόρων αυτών εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην τροφοδότηση συγκρούσεων στη ΛΔΚ και την ευρύτερη περιοχή·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας και την ανησυχητική και επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ, ιδίως λόγω των ένοπλων συγκρούσεων στις ανατολικές επαρχίες, που συνεχίζονται εδώ και πάνω από 20 χρόνια· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τον λαό της ΛΔΚ·

2.  επιμένει ότι η κατάσταση αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη διεξαγωγή των εκλογών που προβλέπονται στο Σύνταγμα·

3.  καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ και τη MONUSCO να διερευνήσουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις του Κονγκό και της MONUSCO δεν προστάτευσαν τον άμαχο πληθυσμό στην περιοχή Μπένι·

4.  ζητεί επιτακτικά να δρομολογηθεί ενδελεχής, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα από τη διεθνή κοινότητα σχετικά με τις σφαγές· ζητεί την επείγουσα σύγκληση της Ομάδας Διεθνών Απεσταλμένων και Εκπροσώπων για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής με θέμα τις εκλογές στη ΛΔΚ, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η κινητοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

5.  υπενθυμίζει ότι η εξουδετέρωση όλων των ένοπλων ομάδων στην περιοχή αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα, και καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να την καταστήσει προτεραιότητά της και να αποκαταστήσει την ασφάλεια για όλους τους πολίτες της και τη σταθερότητα στις περιοχές Μπένι, Λουμπέρο και Μπουτέμπο· καλεί την Αφρικανική Ένωση (AΕ) και τις γειτονικές χώρες να παράσχουν την αναγκαία στρατιωτική στήριξη στον στρατό του Κονγκό·

6.  επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητοι όσοι έχουν διαπράξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, ή είναι υπεύθυνοι για τη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών· τονίζει ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τέτοιες πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται, να εντοπίζονται, να διώκονται και να τιμωρούνται σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές ποινικό δίκαιο·

7.  ζητεί από την Αφρικανική Ένωση και την ΕΕ να διασφαλίσουν έναν μόνιμο πολιτικό διάλογο μεταξύ των χωρών της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, για να προληφθεί ενδεχόμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί μικρή μόνο πρόοδος στην εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου για την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη Συνεργασία, του Φεβρουαρίου του 2013, και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες σταθεροποίησης·

8.  ζητεί να εκπονηθεί και να δημοσιοποιηθεί έκθεση αξιολόγησης της δράσης της MONUSCO· χαιρετίζει το ψήφισμα 2277 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της MONUSCO και ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητές της στον τομέα της πολιτικής προστασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει τη MONUSCO να αξιοποιήσει πλήρως την εντολή αυτή για την προστασία του άμαχου πληθυσμού·

9.  εμμένει στην άποψη ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει σε κάθε δράση για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την επίλυση των συγκρούσεων, και ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη δράση τους·

10.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι αρχές του Κονγκό για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας και της βίας κατά παιδιών, αλλά θεωρεί ότι η πρόοδος παραμένει αργή·

11.  υπενθυμίζει στην ΕΕ ότι πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ των πολιτικών της, και ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών στην περιοχή πρέπει να προάγουν την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12.  καλεί την ΕΕ να αποστείλει παρατηρητή προκειμένου να αξιολογήσει την ανθρωπιστική κατάσταση και να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα για τις σφαγές·

13.  καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σε όσους ευθύνονται για τη βίαιη καταστολή στη ΛΔΚ, προκειμένου να συμβάλει στην πρόληψη της περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη βοήθειά τους προς τον λαό της ΛΔΚ, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των τμημάτων του πληθυσμού που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση, ιδίως δε των εσωτερικά εκτοπισμένων·

15.  χαιρετίζει την προσπάθεια των αρχών του Κονγκό να εφαρμόσουν τη νομοθεσία που απαγορεύει την εμπορία και κατεργασία ορυκτών σε περιοχές όπου υπάρχει παράνομη εξόρυξη, όπως οι περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ένοπλων ομάδων· ζητεί από τις αρχές του Κονγκό να ενισχύσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, και καλεί τη ΛΔΚ να συνεχίσει τις προσπάθειες συμμόρφωσης προς την Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στις εξορυκτικές βιομηχανίες·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο της ΛΔΚ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου