Prijedlog rezolucije - B8-0804/2016Prijedlog rezolucije
B8-0804/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE  o masakrima u istočnom Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0801/2016

Postupak : 2016/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0804/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0804/2016
Doneseni tekstovi :

B8-0804/2016

Rezolucija Europskog parlamenta  o masakrima u istočnom Kongu

(2016/2770(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornoj i sigurnosnoj situaciji u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njezine glasnogovornice o stanju u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Demokratskoj Republici Kongu od 23. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014., koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir otvoreno pismo od 14. svibnja 2016. koje su udruge civilnog društva koje djeluju na području Benija, Butemba i Lubera uputile predsjedniku Demokratske Republike Konga,

–  uzimajući u obzir deklaracije iz Nairobija iz prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir Okvir za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju, potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Demokratskoj Republici Kongu, posebno Rezoluciju br. 2198 (2015) o obnovi režima sankcija protiv Demokratske Republike Konga i o mandatu stručne skupine te Rezoluciju 2277 (2016) kojom je na godinu dana obnovljen mandat Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu (MONUSCO),

–  uzimajući u obzir izvješće stručne skupine UN-a od 12. siječnja 2015. o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće od 27. srpnja 2015. visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o stanju ljudskih prava i aktivnostima Zajedničkog ureda Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu za medije koju je 2. rujna 2015. objavila skupina međunarodnih izaslanika i predstavnika regije Velikih jezera u Africi o izborima u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 9. studenoga 2015. o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o Misiji Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju iz siječnja 2007.,

–  uzimajući u obzir Ustav Demokratske Republike Konga od 18. veljače 2006.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se stanje u pogledu sigurnosti u Demokratskoj Republici Kongu i dalje pogoršava u sjeveroistočnom dijelu zemlje, gdje su zabilježeni brojni masakri, primjeri prakse oružanih skupina da novače i koriste djecu te rašireno seksualno i rodno uvjetovano nasilje;

B.  budući da je između listopada 2014. i svibnja 2016. na području Benija, Lubera i Butemba brutalno ubijeno više od 1 160 ljudi, nestalo je više od 1 470 ljudi, spaljene su mnoge kuće, zdravstvene ustanove i škole, a brojne žene, muškarci i djeca bili su žrtve seksualnog nasilja;

C.  budući da se brojna sela na tom području nalaze pod okupacijom oružanih skupina;

D.  budući da su za ta ubojstva odgovorne oružane skupine iz regije, koje potječu iz DR Konga ili susjednih zemalja;

E.  budući da su iznimno nasilna ubojstva katkad provođena u blizini položaja koje drži nacionalna vojska (FARDC) i baza mirovne misije UN-a u DR Kongu (MONUSCO);

F.  budući da ti masakri nisu bili medijski popraćeni i da je međunarodna zajednica na njih reagirala ravnodušno;

G.  budući da je predsjednik DR Konga jamac nacionalnog integriteta, nacionalne neovisnosti, sigurnosti ljudi i robe te pravilnog funkcioniranja državnih institucija, a ujedno je i vrhovni zapovjednik oružanih snaga te zemlje;

H.  budući da su kongoanska vojska i MONUSCO prisutni u regiji u cilju očuvanja stabilnosti, borbe protiv oružanih skupina i zaštite civila;

I.  budući da je mandat MONUSCO-a produljen i ojačan;

J.  budući da je zbog aktualnog sukoba i vojnih operacija također interno raseljeno 1,5 milijuna ljudi, dok je 500 000 osoba bilo primorano pobjeći iz zemlje;

K.  budući da pristup prirodnim resursima i njihovo iskorištavanje i dalje imaju veliku ulogu u potpirivanju sukoba u DR Kongu i regiji;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog eskalacije nasilja i zabrinjavajućeg te sve goreg humanitarnog stanja u DR Kongu, koje je ponajprije rezultat oružanih sukoba u istočnim pokrajinama koji traju već više od 20 godina; žali zbog gubitaka života i izražava svoje suosjećanje sa stanovnicima DR Konga;

2.  inzistira na tome da to stanje ne bi smjelo spriječiti održavanje izbora koji su planirani u skladu s ustavom;

3.  poziva vladu DR Konga i MONUSCO da istraže neuspjeh kongoanskih i MONUSCO-vih snaga da zaštite civile u regiji Beniju;

4.  potiče međunarodnu zajednicu na provođenje temeljite, neovisne i transparentne istrage tih masakara; traži održavanje hitnog sastanka skupine međunarodnih izaslanika i predstavnika regije Velikih jezera u Africi o izborima u DR Kongu u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera u tom smislu, poput mobilizacije Vijeća sigurnosti UN-a;

5.  podsjeća da će se neutralizacijom svih oružanih skupina u regiji snažno doprinijeti miru i stabilnosti te poziva vladu DR Konga da to pitanje postavi kao prioritet, pobrine se za ponovnu sigurnost svih građana te osigura stabilnost na području Benija, Lubera i Butemba; potiče Afričku uniju (AU) i susjedne zemlje da kongoanskoj vojsci pruže potrebnu vojnu pomoć;

6.  ponavlja da odgovorni za kršenje ljudskih prava, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama, kao ni odgovorni za novačenje djece vojnika ne smiju proći nekažnjeno; naglašava da je odgovorne za takva djela potrebno prijaviti, identificirati, kazneno goniti i kazniti u skladu s nacionalnim i međunarodnim kaznenim pravom;

7.  poziva AU i EU da zajamče trajni politički dijalog među zemljama regije Velikih jezera kako bi se spriječila svaka daljnja destabilizacija; žali zbog ograničenog napretka koji je ostvaren u provedbi Okvirnog sporazuma o miru, sigurnosti i suradnji iz veljače 2013. te poziva sve strane da aktivno doprinesu radu na stabilizaciji;

8.  poziva na sastavljanje i objavu izvješća o evaluaciji djelovanja MONUSCO-a; pozdravlja Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2277 (2016) kojom je produljen mandat MONUSCO-a i kojom su ojačane njegove ovlasti u području zaštite civila i ljudskih prava; potiče MONUSCO da u potpunosti iskoristi svoj mandat kako bi zaštitio civilno stanovništvo;

9.  inzistira na tome da civilno društvo mora biti uključeno u sve mjere namijenjene za zaštitu civila i rješenje sukoba te da vlada DR Konga i međunarodna zajednica moraju zaštititi branitelje ljudskih prava i pružiti im platformu;

10.  uviđa da su kongoanske vlasti uložile napore u borbu protiv nekažnjavanja i sprečavanje seksualnog nasilja te nasilja nad djecom, ali smatra da je taj napredak prespor;

11.  podsjeća EU da njegove politike moraju biti dosljedne, a pregovorima o sporazumima u regiji moraju se promicati mir, stabilnost, razvoj i ljudska prava;

12.  poziva EU da pošalje promatrača koji će ocijeniti humanitarno stanje i upozoriti međunarodnu zajednicu o masakrima;

13.  poziva EU da razmotri mogućnost nametanja ciljanih sankcija odgovornima za nasilnu represiju u DR Kongu, uključujući zabrane putovanja i zamrzavanje imovine, kako bi se spriječilo dodatno nasilje;

14.  poziva EU i njegove države članice da nastave pružati pomoć stanovništvu DR Konga kako bi poboljšali životne uvjete najugroženijih slojeva stanovništva, a posebno interno raseljenih osoba;

15.  pozdravlja nastojanja kongoanskih vlasti da provedu zakonodavstvo kojim se zabranjuje trgovanje mineralima i obrada minerala u područjima u kojima se provodi nezakonito iskorištavanje minerala, kao što su područja pod kontrolom oružanih skupina; poziva kongoanske vlasti da ojačaju provedbu zakonodavstva te potiče DR Kongo da nastavi ulagati napore u cilju usklađivanja s Inicijativom za transparentnost ekstraktivnih industrija (EITI);

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, glavnom tajniku UN-a, Vijeću UN-a za ljudska prava te predsjedniku, premijeru i parlamentu Demokratske Republike Konga.