Eljárás : 2016/2770(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0804/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0804/2016

Viták :

CRE 22/06/2016 - 16

Szavazatok :

PV 23/06/2016 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0290

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 178kWORD 79k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a kelet-kongói mészárlásokról  (2016/2770(RSP))


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a kelet-kongói mészárlásokról  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságról (KDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésnek a Kongói Demokratikus Köztársaság választások előtti és biztonsági helyzetéről szóló, 2016. június 15-i állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének (alelnök/főképviselő) és szóvivőjének a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel a Tanács Kongói Demokratikus Köztársaságról szóló, 2016. május 23-i következtetéseire,

–  tekintettel az EU 2014. évi éves jelentésére az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban, melyet a Tanács 2015. június 22-én fogadott el,

–  tekintettel a Beni, Butembo és Lubero területén működő civil társadalmi csoportok által a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének küldött, 2016. május 14-i nyílt levélre,

–  tekintettel a 2013. decemberi nairobi nyilatkozatra,

–  tekintettel a KDK és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodásra, amelyet 2013 februárjában Addisz-Abebában írtak alá,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a KDK-ról szóló határozataira, különösen a KDK szankciórendszerének és a szakértői csoportok megbízatásának megújításáról szóló 2198. (2015) számú, valamint a 2277. (2016) számú határozatára, amely egy évre megújította az ENSZ kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójának (MONUSCO) megbízatását,

–  tekintettel az ENSZ szakértői csoportjának a KDK-ról szóló, 2015. január 12-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának az emberi jogok KDK-beli helyzetéről és az ENSZ Közös Emberi Jogi Hivatalának a KDK-ban folytatott tevékenységéről szóló, 2015. július 27-i éves jelentésére,

–  tekintettel az afrikai Nagy tavak-régióval foglalkozó nemzetközi küldöttek és képviselők csoportja által a KDK-ban lezajlott választásokról szóló, 2015. szeptember 2-án kiadott közös sajtónyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének a KDK-ban kialakult helyzetről szóló, 2015. november 9-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának az Egyesült Nemzetek Szervezetének kongói demokratikus köztársasági stabilizációs missziójáról, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és a Nagy-tavak régió békéje és biztonsága érdekében folytatandó együttműködésről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2016. március 9-i jelentésére,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a 2007 januárjában aláírt, a demokráciáról, választásokról és kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel a 2006. február 18-i kongói alkotmányra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági helyzete tovább romlik az ország észak-keleti részében, ahonnan számos jelentés érkezett mészárlásokról, gyermekek fegyveres csoportok általi toborzásáról és bevetéséről, valamint szexuális és nemi alapú erőszak széles körű alkalmazásáról;

B.  mivel Beni, Lubero és Butembo területein 2014 októbere és 2016 májusa között több mint 1 160 embert öltek meg nagy kegyetlenséggel, több mint 1 470 ember tűnt el, számos házat, egészségügyi központot és iskolát felgyújtottak, valamint sok nő, férfi és gyermek vált szexuális erőszak áldozatává;

C.  mivel ezeken a területeken jelenleg sok falu fegyveres csoportok megszállása alatt áll;

D.  mivel ezekért a gyilkosságokért a régióban jelenlévő, a KDK-ból vagy a szomszédos országokból származó fegyveres csoportok tehetők felelőssé;

E.  mivel a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok egy része a nemzeti hadsereg (FARDC) által fenntartott területek és az ENSZ kongói demokratikus köztársasági békefenntartó missziója (MONUSCO) bázisainak közvetlen közelében történt;

F.  mivel ezeket a mészárlásokat a nemzetközi közösség közönnyel fogadta, a médiában pedig nem volt visszhangjuk;

G.  mivel a KDK elnöke garantálja a nemzet integritását és függetlenségét, az emberek és javak biztonságát, valamint az ország intézményeinek szabályos működését, és egyben ő az ország fegyveres erőinek főparancsnoka is;

H.  mivel a kongói hadsereg és a MONUSCO azért van jelen a térségben, hogy fenntartsa annak stabilitását, harcoljon a fegyveres csoportok ellen, és megvédje a civil lakosságot;

I.  mivel a MONUSCO megbízatása megújításra és megerősítésre került;

J.  mivel a folyamatban lévő konfliktus és katonai műveletek miatt 1,5 millió ember kényszerült lakóhelyének elhagyására az országon belül, és 500 000 ember menekült el az országból;

K.  mivel a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés és azok kiaknázása továbbra is fontos szerepet játszik a konfliktusok táplálásában a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a régióban;

1.  mély aggodalmát fejezi ki a KDK-ban tapasztalható fokozódó erőszakkal és a riasztó és egyre romló humanitárius helyzettel kapcsolatban, melynek hátterében főként az immáron több mint 20 éve zajló, keleti térségbeli fegyveres konfliktusok állnak; sajnálatát fejezi ki a kioltott emberéletek miatt, és együttérzését fejezi ki a Kongói Demokratikus Köztársaság népének;

2.  kitart amellett, hogy a kialakult helyzet ellenére is meg kell tartani a választásokat az alkotmánynak megfelelően;

3.  felszólítja a KDK kormányát és a MONUSCO-t, hogy vizsgálja ki, miért nem sikerült a kongói hadseregnek és a MONUSCO erőinek megvédenie Beni régió civil lakosságát;

4.  sürgeti a nemzetközi közösséget a mészárlásokkal kapcsolatos alapos, független és átlátható vizsgálat lefolytatásának megkezdésére; felkéri az afrikai Nagy tavak-régióval foglalkozó nemzetközi küldöttek és képviselők csoportját a KDK-ban tartandó választásokról szóló rendkívüli ülés megtartására az ez irányba történő megfelelő lépések megtételének – például az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívása – érdekében;

5.  emlékeztet arra, hogy a régióban tevékeny fegyveres csoportok semlegesítése erőteljesen hozzájárul majd a békéhez és a stabilitáshoz, továbbá felhívja a KDK kormányát, hogy tekintse ezt prioritásnak, valamint állítsa helyre a teljes lakosság biztonságát, illetve Beni, Lubero és Butembo területeinek stabilitását; sürgeti az Afrikai Uniót (AU) és a szomszédos országokat, hogy biztosítsák a kongói hadsereg számára a szükséges katonai támogatást;

6.  megismétli, hogy az emberi jogi jogsértések, a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények, valamint a nők és lányok elleni szexuális erőszak elkövetői nem maradhatnak büntetlenül, ahogy a gyermekkatonák toborzásáért felelős személyek sem; hangsúlyozza, hogy bármely ilyen cselekményért felelős személyt jelenteni és azonosítani kell, továbbá a nemzeti és nemzetközi büntetőjoggal összhangban büntetőeljárás alá kell vonni és meg kell büntetni;

7.  felszólítja az AU-t és az EU-t, hogy a további destabilizáció megelőzése érdekében biztosítsák az állandó politikai párbeszédet a Nagy-tavak régió országai között; sajnálattal állapítja meg, hogy csak korlátozott előrelépés történt a béke és biztonság érdekében folytatandó együttműködésről szóló, 2013. februári keretmegállapodás végrehajtása terén, és felhívja a feleket, hogy tevékenyen járuljanak hozzá a stabilizációs erőfeszítésekhez;

8.  kéri a MONUSCO tevékenységeiről szóló értékelő jelentés elkészítését és nyilvánosan elérhetővé tételét; üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2277. (2016) számú határozatát, amely megújította a MONUSCO megbízatását, és megerősítette a polgári lakosság védelme és az emberi jogok terén biztosított hatáskörét; sürgeti a MONUSCO-t mandátumának teljes körű kihasználására a civil lakosság védelme érdekében;

9.  ragaszkodik ahhoz, hogy a civil társadalmat be kell vonni a civilek védelmét és a konfliktusok megoldását célzó fellépésekbe, és hogy a KDK kormányának és a nemzetközi közösségnek védelemben kell részesítenie az emberijog-védőket, illetve platformot kínálnia számukra;

10.  elismeri a kongói hatóságoknak a büntetlenség felszámolása, valamint a szexuális erőszak és a gyermekek elleni erőszak megelőzése céljából tett erőfeszítéseit, ugyanakkor megjegyzi, hogy az előrelépés üteme lassú;

11.  emlékeztet arra, hogy az EU szakpolitikái között koherenciát kell fenntartani, és hogy a régióban folytatott megállapodásokról szóló tárgyalásoknak elő kell mozdítaniuk a békét, a stabilitást, a fejlődést és az emberi jogokat;

12.  felhívja az Európai Uniót, hogy küldjön megfigyelőt a humanitárius helyzet értékelése és annak céljából, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét a mészárlásokra;

13.  felhívja az EU-t, hogy a további erőszak megelőzésének elősegítése érdekében vegye fontolóra célzott szankciók kivetését – többek között utazási tilalmat és a vagyoni eszközök befagyasztását – azokra nézve, akik felelősek a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt erőszakos fellépésért;

14.  felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy továbbra is nyújtsanak segítséget a Kongói Demokratikus Köztársaság népének a lakosság leginkább kiszolgáltatott csoportjai, főként a belső menekültek életkörülményeinek javítása érdekében;

15.  üdvözli a kongói hatóságok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy végrehajtsák az ásványkincsekkel való kereskedést és feldolgozásukat azokon a területeken tiltó jogszabályokat, ahol az ásványkincsek illegális kiaknázása zajlik, például a fegyveres csoportok által ellenőrzött területeken; felszólítja a kongói hatóságokat, hogy fokozzák e jogszabályok végrehajtását, és sürgeti, hogy a KDK folytassa erőfeszítéseit a nyersanyag-kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezés betartása terén;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének, miniszterelnökének és parlamentjének.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat