Postopek : 2016/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0804/2016

Predložena besedila :

B8-0804/2016

Razprave :

CRE 22/06/2016 - 16

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0290

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 237kWORD 79k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.234v01-00
 
B8-0804/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pokolih na vzhodu Konga (2016/2770 (RSP)).


Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Marlene Mizzi v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o pokolih na vzhodu Konga  (2016/2770(RSP))  
B8-0804/2016

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah in v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in njene tiskovne predstavnice o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju letnega poročila EU o človekovih pravicah in demokraciji v svetu v letu 2014, ki ga je Svet sprejel 22. junija 2015,

–  ob upoštevanju odprtega pisma, ki so ga skupine civilne družbe v pokrajinah Beni, Butembo in Lubero 14. maja 2016 poslale predsedniku Demokratične republike Kongo,

–  ob upoštevanju nairobijskih izjav iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2198 (2015) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandata skupine strokovnjakov in št. 2277 (2016), s katero je bil mandat misije OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo podaljšan za eno leto (MONUSCO),

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov OZN za Demokratično republiko Kongo z dne 12. januarja 2015,

–  ob upoštevanju letnega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice z dne 27. julija 2015 o razmerah na področju človekovih pravic in dejavnostih skupnega urada OZN za človekove pravice v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila za javnost skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje Velikih jezer v Afriki z dne 2. septembra 2015 o volitvah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 9. novembra 2015 o razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN z dne 9. marca 2016 o misiji OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo in o izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju Afriške listine o demokraciji, volitvah in upravljanju iz januarja 2007,

–  ob upoštevanju kongovske ustave z dne 18. februarja 2006,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se razmere v severovzhodnem delu Demokratične republike Kongo še naprej slabšajo, saj od tam prihajajo številna poročila o pokolih, novačenju in uporabi otrok s strani oboroženih skupin ter vsesplošnemu spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola;

B.  ker je bilo v pokrajinah Beni, Lubero in Butembo med oktobrom 2014 in majem 2015 zverinsko ubitih več kot 1160 ljudi, več kot 1470 pa jih je izginilo, in ker je bilo požganih veliko hiš, zdravstvenih domov in šol, številne ženske, moški in otroci pa so postali žrtev spolnega nasilja;

C.  ker mnoge vasi v teh pokrajinah zasedajo oborožene skupine;

D.  ker so za te usmrtitve odgovorne oborožene skupine v regiji, ki prihajajo iz Demokratične republike Kongo ali sosednjih držav;

E.  ker je do izjemno nasilnih usmrtitev nekajkrat prišlo v neposredni bližini položajev, ki jih drži nacionalna vojska (FARDC), ter oporišč mirovnih misij OZN v Demokratični republiki Kongo;

F.  ker mednarodna skupnost ni pokazala zanimanja za novice o teh pokolih, mediji pa so molčali;

G.  ker je predsednik Demokratične republike Kongo porok za nacionalno celovitost in neodvisnost, varnost ljudi in dobrin ter pravilno delovanje državnih institucij, obenem pa je vrhovni komandant oboroženih sil države;

H.  ker sta kongovska vojska in mirovna misija OZN v regiji prisotni zato, da ohranjata stabilnost, se borita proti oboroženim skupinam in varujeta civiliste;

I.  ker je bil mandat misije OZN podaljšan in okrepljen;

J.  ker so trajen konflikt in vojaške operacije povzročili tudi notranjo razselitev poldrugega milijona oseb, pol milijona pa jih je zbežalo iz države;

K.  ker sta dostop do naravnih virov in njihovo izkoriščanje še naprej pomembna dejavnika pri podžiganju konfliktov v Demokratični republiki Kongo in v regiji;

1.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja in zastrašujočih ter vse slabših humanitarnih razmer v Demokratični republiki Kongo, ki jih povzročajo zlasti oboroženi konflikti v vzhodnih pokrajinah, ki smo jim priča že več kot 20 let; obžaluje izgubo življenj in izraža sočutje prebivalcem Demokratične republike Kongo;

2.  vztraja, da te razmere ne smejo preprečiti izvedbe volitev, ki jih predvideva ustava;

3.  poziva vlado Demokratične republike Kongo in misijo OZN, naj raziščeta, zakaj kongovske oborožene sile in sile misije OZN niso zaščitile civilistov v pokrajini Beni;

4.  odločno poziva, naj mednarodna skupnost sproži temeljito, neodvisno in pregledno preiskavo pokolov; zahteva izredni sestanek skupine mednarodnih odposlancev in predstavnikov za območje Velikih jezer v Afriki glede volitev v Demokratični republiki Kongo, z namenom, da bi s tem v zvezi sprejeli ustrezne ukrepe, na primer poziv k sklicu varnostnega sveta OZN;

5.  želi spomniti, da bi onesposobitev vseh oboroženih skupin v regiji močno prispevala k miru in stabilnosti, in poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj to postane njena prednostna naloga, obenem pa naj ponovno vzpostavi varnost za vse svoje državljane in stabilnost v pokrajinah Beni, Lubero in Butembo; poziva Afriško unijo in sosednje države, naj kongovski vojski zagotovijo potrebno vojaško podporo;

6.  ponovno izjavlja, da storilci kršitev človekovih pravic, vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in spolnega nasilja zoper ženske in deklice ter odgovorni za novačenje otrok vojakov ne morejo ostati nekaznovani; poudarja, da je treba posameznike, ki so odgovorni za ta dejanja, prijaviti, identificirati, preganjati in kaznovati v skladu z nacionalnim in mednarodnim kazenskim pravom;

7.  poziva Afriško unijo in EU, naj zagotovita stalen politični dialog med državami z območja Velikih jezer, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo; obžaluje, da je bil pri izvajanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju iz februarja 2013 dosežen le omejen napredek, in poziva vse strani, naj aktivno prispevajo k prizadevanjem za stabilizacijo;

8.  poziva k pripravi in objavi ocenjevalnega poročila o dejavnostih misije OZN; pozdravlja resolucijo varnostnega sveta OZN št. 2277 (2016), s katero je bil podaljšan mandat misije, njene pristojnosti na področju zaščite civilistov in človekovih pravic pa okrepljene; odločno poziva misijo OZN, naj ta mandat v celoti izkoristi za zaščito civilnega prebivalstva;

9.  vztraja, da mora biti civilna družba udeležena pri vseh dejavnostih za zaščito civilistov in reševanje konfliktov, ter da morajo biti zagovorniki človekovih pravic zaščiteni, vlada Demokratične republike Kongo in mednarodna skupnost pa jim morata ponuditi platformo;

10.  priznava prizadevanja kongovskih oblasti v boju proti nekaznovanju in pri preprečevanju spolnega nasilja in nasilja do otrok, vendar meni, da je napredek počasen;

11.  želi spomniti EU, da morajo biti njene politike skladne, pogajanja za sporazume v regiji pa morajo spodbujati mir, stabilnost, razvoj in človekove pravice;

12.  poziva EU, naj pošlje opazovalca, da bo ocenil humanitarne razmere in mednarodno skupnost opozoril na pokole;

13.  poziva EU, naj razmisli o izreku usmerjenih sankcij, tudi prepovedi potovanja in zamrznitve sredstev za osebe, odgovorne za represivne ukrepe v Demokratični republiki Kongo, da bi preprečili še več nasilja;

14.  poziva EU in države članice, naj še naprej pomagajo prebivalcem Demokratične republike Kongo, da bi izboljšali življenjske razmere najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zlasti notranje razseljenih oseb;

15.  pozdravlja prizadevanja kongovskih oblasti pri izvajanju zakonodaje, ki prepoveduje trgovanje z rudninami in njihovo predelavo na območjih, kjer prihaja do nezakonitega izkoriščanja rudnin, kot so na primer območja pod nadzorom oboroženih skupin; poleg tega jih poziva, naj okrepijo izvajanje zakonodaje ter nadaljujejo s prizadevanji za izpolnjevanje zahtev pobude za preglednost v ekstraktivni industriji;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Afriški uniji, Svetu AKP-EU, generalnemu sekretarju OZN, Svetu OZN za človekove pravice ter predsedniku, ministrskemu predsedniku in parlamentu Demokratične republike Kongo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov