Postupak : 2016/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0807/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0807/2016

Rasprave :

CRE 22/06/2016 - 16

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0290

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 258kWORD 79k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.237v01-00
 
B8-0807/2016

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Laura Agea u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o masakrima u istočnom Kongu (2016/2770(RSP))  
B8-0807/2016

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornoj i sigurnosnoj situaciji u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njezine glasnogovornice o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o DR Kongu od 23. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2014., koje je Vijeće usvojilo 22. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir odluke i naredbe Međunarodnog suda u okviru predmeta „Oružane aktivnosti na teritoriju Konga” (DR Kongo protiv Ugande), „Oružane aktivnosti na teritoriju Konga (Nova prijava: 2002.)” (DR Kongo protiv Ruande), „Oružane aktivnosti na teritoriju Konga” (DR Kongo protiv Ruande) i „Oružane aktivnosti na teritoriju Konga” (DR Kongo protiv Burundija),

–  uzimajući u obzir Okvir za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju, potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o DR Kongu, posebno rezoluciju br. 2198 (2015) o obnovi režima sankcija protiv DR Konga i o mandatu stručne skupine te rezoluciju br. 2277 (2016),

–  uzimajući u obzir izvješće stručne skupine UN-a od 12. siječnja 2015. o DR Kongu,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava o stanju ljudskih prava i aktivnostima Zajedničkog ureda Ujedinjenih naroda za ljudska prava u DR Kongu od 27. srpnja 2015.,

–  uzimajući u obzir međunarodno humanitarno pravo,

–  uzimajući u obzir Ženevske konvencije o oružanim sukobima, a osobito 4. ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine protokole;

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti UN-a od 9. studenoga 2015. o stanju u DR Kongu,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o misiji Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o demokraciji, izborima i upravljanju,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Ustav DR Konga od 18. veljače 2006.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se prema brojnim izvorima u sjeveroistočnom dijelu Demokratske Republike Konga provode zvjerstva, masakri, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti i da je rašireno seksualno nasilje i prakse novačenja i iskorištavanje djece od strane oružanih skupina;

B.  budući da su između listopada 2014. i svibnja 2016. na području Benija, Lubera i Butemba brojni civili bili žrtve seksualnog nasilja, da su spaljene mnoge kuće, bolnice i škole, da je ubijeno više od 1 160 osoba, a više od 1 470 njih se smatra nestalima;

C.  budući da je zbog tog starog i još nerazriješenog sukoba više od dva milijuna osoba raseljeno unutar ili izvan zemlje;

D.  budući da se brojna područja u tom dijelu nalaze pod okupacijom raznih oružanih skupina;

E.  budući da su za ta ubojstva odgovorne oružane skupine koje djeluju u toj regiji; budući da još nije jasno u kojoj mjeri državne vlasti imaju nadzor nad tim skupinama;

F.  budući da su u nekoliko slučajeva zločini počinjeni u blizini položaja koje drži nacionalna vojska (FARDC) i baza mirovne misije UN-a u DR Kongu (MONUSCO);

G.  budući da su kongoanska vojska i MONUSCO (čiji je mandat obnovljen i pojačan) prisutni u toj regiji u cilju očuvanja stabilnosti, borbe protiv oružanih skupina i zaštite civila;

H.  budući da je velik dio odgovornosti za taj dalekosežni, složeni i duboko ukorijenjeni sukob i na javnim i privatnim subjektima koji koriste nestabilnost s ciljem iskorištavanja prirodnih resursa te regije;

1.  duboko je zabrinut zbog pogoršanja humanitarnog stanja u istočnom dijelu DR Konga i zbog nasilnih oružanih sukoba koji traju već više od 20 godina;

2.  duboko žali zbog ravnodušnosti međunarodne zajednice i medijske šutnje unatoč odlukama i naputcima Međunarodnog suda i brojnim službenim aktima Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih institucija;

3.  osuđuje rašireno kršenje najosnovnijih ljudskih prava koje već godinama traje i koje je uzrok smrtnih stradanja te izražava svoje suosjećanje s narodom DR Konga;

4.  odlučno poziva UN, Afričku uniju i MONUSCO da se hitno i djelotvorno pozabave tom situacijom, u suradnji s vladom DR Konga, kako bi se spriječili daljnji zločini u tom području;

5.  odlučno poziva međunarodnu zajednicu da pokrene temeljitu, neovisnu i transparentnu istragu tih masakra;

6.  traži održavanje hitnog sastanka skupine međunarodnih izaslanika i predstavnika regije Velikih jezera u Africi o izborima u DR Kongu u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera u tom cilju, poput mobilizacije Vijeća sigurnosti UN-a;

7.  ponavlja da počinitelji ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti ne smiju proći nekažnjeno i traži da se identificiraju i kazneno gone svi oni koji su odgovorni za takva nedjela;

8.  očekuje da će tužitelj Međunarodnog kaznenog suda voditi istragu o zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima počinjenima u tom području kako bi se priveli pravdi svi oni koji su odgovorni za zvjerstva počinjena posljednjih nekoliko desetljeća;

9.  osuđuje ulogu privatnih i javnih subjekata koji koriste nestabilnost s ciljem iskorištavanja lokalnih resursa;

10.  osuđuje veliku odgovornost onih koji oružane skupine izravno ili neizravno opskrbljuju oružjem;

11.  odlučno poziva da se hitno neutraliziraju sve oružane skupine u toj regiji i poziva vladu DR Konga i međunarodnu zajednicu da to postave kao prioritet;

12.  poziva Afričku uniju i EU da zajamče trajni politički dijalog među zemljama regije Velikih jezera kako bi se spriječila svaka daljnja destabilizacija; žali zbog ograničenog napretka koji je ostvaren u provedbi Okvirnog sporazuma o miru, sigurnosti i suradnji iz veljače 2013. te poziva sve strane da aktivno doprinesu radu na stabilizaciji;

13.  hitno poziva na sastavljanje i objavu izvješća o ocjeni djelovanja MONUSCO-a; pozdravlja rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a br. 2277 (2016) kojom je produljen mandat MONUSCO-a i kojom su ojačane njegove ovlasti u području zaštite civila i ljudskih prava;

14.  žali zbog činjenice da mandat MONUSCO-a nije jasno definiran i odlučno poziva MONUSCO da u potpunosti iskoristi svoj mandat kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo; odlučno poziva da se taj mandat istinski razjasni kako bi se MONUSCO-u hitno omogućilo da djelotvorno zaštiti stanovništvo koje napadaju oružane skupine;

15.  uviđa da su kongoanske vlasti uložile napore u borbu protiv nekažnjavanja i sprječavanje novačenja djece, seksualnog nasilja i nasilja nad djecom, ali je zabrinut zbog sporosti tog napretka;

16.  poziva na veće uključivanje civilnog društva u zaštitu civilnog stanovništva i u rješavanje sukoba i procese posredovanja;

17.  traži da se zaštite borci za ljudska prava i javni službenici;

18.  ističe da ova situacija ne bi smjela ugroziti održavanje izbora kao što je u skladu s ustavom planirano i podsjeća na važnost poštovanja ograničenog trajanja mandata, osobito ako su uspostavljeni ustavom;

19.  ističe da je dužnost EU-a i njegovih država članica osigurati usklađenost i transparentnost svih njihovih politika, uključujući i onih u pogledu trgovine oružjem i sirovinama; odlučno poziva nacionalne, europske i međunarodne institucije da se dogovore oko obvezujućih pravila o toj temi, uključujući i uspostavu nadzornih tijela, kako bi se spriječilo raspirivanje nehumanih sukoba u trgovinskim aktivnostima;

20.  poziva EU da razmotri mogućnost nametanja ciljanih sankcija za osobe odgovorne za nasilne mjere u DR Kongu, uključujući zabrane putovanja i zamrzavanje imovine, kako bi se spriječilo daljnje nasilje;

21.  poziva EU i UN da se hitno dogovore o okviru u cilju slanja promatrača koji će ocijeniti humanitarno stanje i izvijestiti međunarodnu zajednicu o razmjeru tih masakra;

22.  poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da se pozabavi tim pitanjem i da redovito izvještava Parlament o stanju u tom dijelu DR Konga kako bi EU mogao i dalje pomno pratiti taj problem;

23.  poziva EU i njegove države članice da nastave pružati pomoć stanovništvu DR Konga kako bi poboljšali životne uvjete najugroženijih slojeva stanovništva, a posebno onih koji su raseljeni unutar ili izvan zemlje;

24.  pozdravlja nastojanja kongoanskih vlasti da provedu zakonodavstvo kojim se zabranjuje trgovanje mineralima i obrada minerala u područjima u kojima se provodi nezakonito iskorištavanje minerala, kao što su područja pod nadzorom oružanih skupina; poziva kongoanske vlasti da ojačaju provedbu zakonodavstva te potiče DR Kongo da nastavi ulagati napore u cilju usklađivanja s Inicijativom za transparentnost ekstraktivnih industrija;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Afričkoj uniji, Vijeću ministara AKP-a i EU-a, glavnom tajniku UN-a, Vijeću UN-a za ljudska prava te predsjedniku, premijeru i parlamentu DR Konga.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti