Prijedlog rezolucije - B8-0808/2016Prijedlog rezolucije
B8-0808/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o masakrima u istočnom Kongu

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Michèle Rivasi, Maria Heubuch u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0801/2016

Postupak : 2016/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0808/2016
Podneseni tekstovi :
B8-0808/2016
Doneseni tekstovi :

B8-0808/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o masakrima u istočnom Kongu

(2016/2770(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir rezoluciju Zajedničke parlamentarne skupštine AKP-a i EU-a od 15. lipnja 2016. o predizbornoj i sigurnosnoj situaciji u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i njezine glasnogovornice o stanju u Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Demokratskoj Republici Kongu od 23. svibnja 2016.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o Demokratskoj Republici Kongu, posebno Rezoluciju br. 2198 (2015) o obnovi režima sankcija protiv Demokratske Republike Konga i o mandatu stručne skupine te Rezoluciju br. 2277 (2016) kojom je na godinu dana obnovljen mandat Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu (MONUSCO),

–  uzimajući u obzir izvješće stručne skupine UN-a od 12. siječnja 2015. o Demokratskoj Republici Kongu,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o miru, sigurnosti i suradnji u Demokratskoj Republici Kongu i regiji potpisan u veljači 2013. u Addis Abebi,

–  uzimajući u obzir izvješća glavnog tajnika UN-a od 9. ožujka 2016. o misiji Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u DR Kongu i o provedbi Okvira za mir, sigurnost i suradnju za DR Kongo i regiju,

–  uzimajući u obzir revidirani Sporazum o partnerstvu iz Cotonoua,

–  uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda iz lipnja 1981.,

–  uzimajući u obzir deklaracije iz Nairobija iz prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir istražno izvješće organizacije „Congo Research Group” naslovljeno „Tko su ubojice iz Benija?” („Who are the killers of Beni?”),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je od 2014. više od 600 civila u području grada Beni na istoku DR Konga brutalno ubijeno mačetama, sjekirama i noževima, uključujući žene, djecu, pa čak i bebe;

B.  budući da je izvršen napad na jedno selo u nesporednoj blizini kampa misije MONUSCO, koja nije reagirala;

C.  budući da ti masakri predstavljaju najgore nasilje koje je ta država doživjela u posljednih deset godina;

D.  budući da MONUSCO i oružane snage DR Konga (FARDC) smatraju da je islamistička pobunjenička organizacija pod imenom „Savezničke demokratske snage” (ADF) odgovorna za masakre;

E.  budući da, međutim, kongoanske vlasti i MONUSCO nisu proveli nijednu ozbiljnu službenu istragu;

F.  budući da je FARDC optužen za pasivno, a neki od njegovih članova za aktivno sudjelovanje u masakrima u određenim ograničenim slučajevima;

G.  budući da su brojne naoružane skupine sustavno ciljale civile u sukobima u istočnom Kongu koji traju desetljećima; budući da su te naoružane skupine koristile seksualno nasilje kao ratno oružje te su novačile djecu vojnike;

H.  budući da se vrlo često osobe odgovorne za kršenje ljudskih prava ne privode pravdi te je to dovelo do poticanja nekažnjavanja i počinjenja novih kaznenih djela;

I.  budući da su uzroci sukoba u istočnom Kongu mnogobrojni i među njih spadaju etnički i politički sukobi te regionalna geopolitika, a ta je nestabilna kombinacija obilježena krizom resursa koja pogađa tu osiromašenu regiju;

J.  budući da neformalno ili „obrtničko” rudarenje predstavlja jednu petinu gospodarske proizvodnje DR Konga te da taj sektor zapošljava milijune osoba iz istočnog Konga; budući da takvo rudarenje pobunjenicima i korumpiranim državnim vojnicima služi kao gotov izvor prihoda, kao i trgovcima iz susjednih država koji djeluju izravno ili preko lokalnih naoružanih saveznika;

K.  budući da je vlada Demokratske Republike Konga, zajedno s deset drugih država te četiri regionalnih i međunarodnih institucija, usvojila okvir za uspostavu mira u državi do veljače 2013. u sklopu napora za rješavanje temeljnih uzroka nasilja u regiji; budući da su različiti pristupi kongoanske vlade i njezinih inozemnih partnera, uključujući program stabilizacije, napore u pogledu demobilizacije i reformu sigurnosnog sektora, polučili slabe rezultate;

L.  budući da je velika prepreka postizanju mira neuspjeh DR Konga da demobilizira tisuće pobunjeničkih boraca uključivanjem tih boraca u državnu vojsku ili olakšavanjem njihove tranzicije u civilni život;

1.  osuđuje trajne napade koje vrše naoružane skupine i ekstremno nasilje kojem je izloženo stanovništvo istočnih pokrajina DR Konga, posebno u regiji Beni; poziva sva relevantna tijela da hitno reagiraju kako bi se počinitelje privelo pravdi;

2.  poziva vladu DR Konga da pokrene hitnu istragu, koju će voditi visoki vojni tužitelj, o masakrima civila u regiji Beni;

3.  podsjeća da se ti masakri mogu smatrati ratnim zločinima;

4.  poziva tužitelja Međunarodnog kaznenog suda (MKS) da prikupi informacije i istraži kršenja u cilju utvrđivanja opravdanosti istrage MKS-a o navodnim kaznenim djelima u regiji Beni;

5.  pozdravlja najavu UN-a da će smanjenje broja snaga MONUSCO-a biti popraćeno „transformacijom snaga” kako bi se zajamčilo da MONUSCO ima veću operativnu sposobnost zaštite civila s pomoću mehanizama za hitno raspoređivanje i primjene zračnog izviđanja u istočnom Kongu;

6.  istovremeno poziva MONUSCO da poveća kontrole u pogođenim područjima, uključujući pješačku i noćnu patrolu, te da uspostavi mobilne operativne baze koje su bliže udaljenim selima u kojima su izvršeni brojni nedavni napadi;

7.  smatra da lokalne zajednice regije Beni trebaju, u cilju povećanja učinkovitosti, sudjelovati u planiraju tih patrola, raspoređivanju vojnika u regiji, lokalnim naporima za razvoj te projektima za razoružanje, demobilizaciju i reintegraciju;

8.  osuđuje seksualno nasilje koje se trajno provodi u istočnom Kongu; pozdravlja činjenicu da su kongoanske vlasti tijekom posljednjih nekoliko mjeseci organizirale brojna suđenja za seksualno nasilje u istočnom Kongu u okviru kojih su osuđeni brojni časnici;

9.  smatra da bi aktualna vojna strategija u Kivuu trebala biti popraćena mnogo snažnijim komplementarnim diplomatskim naporima i naporima za izgradnju mira; poziva sve države koje su u veljači 2013. potpisale Okvirni sporazum iz Addis Abebe da poštuju obveze koje su preuzele;

10.  napominje da kongoanske vlasti sporo provode nacionalni plan za razoružanje, demobilizaciju i reintegraciju; poziva ih da pojačaju svoje napore, a međunarodnu zajednicu poziva na povećanje potpore tom planu;

11.  pozdravlja nastojanja vlasti Konga da provedu zakonodavstvo kojim se zabranjuje trgovanje mineralima i obrada minerala u područjima u kojima se provodi nezakonito iskorištavanje minerala, kao što su područja pod kontrolom oružanih skupina; poziva vlasti Konga da poboljšaju provedbu zakonodavstva kako bi zaustavile nezakonito iskorištavanje svojih mineralnih resursa i potiče Demokratsku Republiku Kongo da nastavi napore u usklađivanju s Inicijativom za transparentnost ekstraktivnih industrija;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, Afričkoj uniji, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda te vladi i parlamentu Demokratske Republike Konga.