Procedură : 2016/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0808/2016

Texte depuse :

B8-0808/2016

Dezbateri :

CRE 22/06/2016 - 16

Voturi :

PV 23/06/2016 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0290

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 395kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.238v01-00
 
B8-0808/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la masacrele din estul Congoului  (2016/2770(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la masacrele din estul Congoului  (2016/2770(RSP))  
B8-0808/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale precedente privind Republica Democratică Congo (RDC),

–  având în vedere rezoluția Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 15 iunie 2016 privind situația preelectorală și de securitate din RDC,

–  având în vedere declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și ale purtătorului său de cuvânt privind situația din Republica Democratică Congo,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 23 mai 2016 referitoare la Republica Democratică Congo,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU cu privire la RDC, în special Rezoluția nr. 2198 (2015) privind prelungirea regimului de sancțiuni aplicat RDC și prelungirea mandatului Grupului de experți și Rezoluția nr. 2277 (2016) prin care a fost prelungit cu un an mandatul Misiunii Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC (MONUSCO),

–  având în vedere raportul din 12 ianuarie 2015 al Grupului de experți ai ONU pentru RDC,

–  având în vedere Acordul-cadru pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune, semnat la Addis Abeba în februarie 2013,

–  având în vedere rapoartele Secretarului General al ONU din 9 martie 2016 cu privire la Misiunea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilizare în RDC și la punerea în aplicare a Cadrului pentru pace, securitate și cooperare pentru RDC și regiune,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Declarațiile de la Nairobi din decembrie 2013,

–  având în vedere raportul de anchetă al Grupului de studiu privind Congo intitulat „Cine sunt ucigașii din Beni?”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, începând cu anul 2014, peste 600 de civili au fost măcelăriți brutal, cu macete, topoare și cuțite, în regiunea orașului Beni din estul Congoului, inclusiv femei, copii și chiar sugari;

B.  întrucât un sat a fost atacat în vecinătatea imediată a unei tabere MONUSCO, fără ca aceasta să reacționeze;

C.  întrucât aceste masacre constituie cele mai grave acte de violență petrecute în ultimii zece ani în țară;

D.  întrucât MONUSCO și armata națională congoleză (FARDC) consideră că organizația rebelă ugandeză islamistă „Forțele Democratice Aliate” (ADF) este responsabilă de masacre;

E.  întrucât nici autoritățile congoleze, nici MONUSCO nu au desfășurat totuși o anchetă oficială temeinică;

F.  întrucât FARDC a fost acuzat de complicitate pasivă, iar unii dintre membrii săi chiar de complicitate activă la comiterea masacrelor în câteva cazuri limitate;

G.  întrucât în conflictul din estul Congoului, care durează de zeci de ani, civilii au fost vizați sistematic de numeroase grupări armate; întrucât acestea au folosit violența sexuală ca armă de război și au recrutat copii-soldați;

H.  întrucât incapacitatea generalizată de a aduce în fața justiției persoanele responsabile de încălcarea drepturilor omului a condus la încurajarea climatului de impunitate și la comiterea de noi infracțiuni;

I.  întrucât luptele din estul Congoului au numeroase cauze, printre care se numără conflictele etnice, nemulțumirile politice și geopolitica regională, la baza acestui mix volatil aflându-se blestemul resurselor ce planează asupra unei regiuni sărăcite;

J.  întrucât mineritul informal sau „artizanal” reprezintă până la o cincime din producția economică a țării și asigură locuri de muncă pentru milioane de persoane din estul Congoului; întrucât acest tip de minerit constituie o sursă facilă de venituri atât pentru rebeli și soldații guvernamentali corupți, cât și pentru comercianții din țările învecinate care își desfășoară activitatea direct sau prin intermediul forțelor armate aliate de la fața locului;

K.  întrucât, ca parte a efortului de a aborda cauzele profunde ale violenței din regiune, guvernul RDC, alături de alte zece țări și patru instituții regionale și internaționale, a adoptat în februarie 2013 un cadru pentru a consolida pacea în țară; întrucât diferitele abordări adoptate de guvernul congolez și de partenerii săi străini, inclusiv programul de stabilizare, eforturile de demobilizare și reforma sectorului de securitate au produs rezultate modeste;

L.  întrucât o amenințare majoră la adresa păcii au constituit-o eforturile șovăitoare ale RDC de a demobiliza mii de luptători rebeli, prin includerea lor în armata națională sau prin facilitarea trecerii lor către viața civilă,

1.  condamnă atacurile constante lansate de grupările armate și actele de violență extremă îndreptate împotriva populației RDC, în special în regiunea orașului Beni, care persistă în provinciile estice; solicită tuturor autorităților competente să ia imediat măsuri pentru a aduce vinovații în fața justiției;

2.  solicită guvernului RDC să lanseze de urgență o anchetă, condusă de un procuror militar de rang superior, cu privire la masacrarea civililor în regiunea orașului Beni;

3.  reamintește că aceste masacre constituie crime de război;

4.  îl invită pe Procurorul Curții Penale Internaționale (CPI) să colecteze informații și să examineze abuzurile pentru a stabili dacă se justifică o anchetă a CPI cu privire la presupusele infracțiuni din regiunea orașului Beni;

5.  salută anunțul ONU că reducerea forței MONUSCO va fi însoțită de o „transformare a forței” pentru a se asigura posibilitatea ca MONUSCO să dispună de o capacitate operațională mai mare în vederea protejării civililor prin intermediul mecanismelor de desfășurare rapidă și al recunoașterii aeriene în estul Congoului;

6.  în același timp, solicită MONUSCO să crească numărul patrulelor în zonele afectate, inclusiv al patrulelor pedestre și nocturne, și să înființeze baze operaționale mobile mai aproape de satele îndepărtate unde s-au petrecut multe dintre atacurile recente;

7.  consideră că comunitățile locale din regiunea orașului Beni ar trebui să participe, pentru a crește eficiența măsurilor respective, la planificarea acestor patrule, la desfășurarea de trupe în regiune, la eforturile de dezvoltare locală, precum și la proiectele de dezarmare, demobilizare și reintegrare (DDR);

8.  condamnă actele continue de violență sexuală din estul țării; salută faptul că autoritățile congoleze au organizat numeroase procese în ultimele luni pentru acte de violență sexuală în estul Congoului și a condamnat mai mulți ofițeri ai armatei;

9.  consideră că actuala strategie militară în regiunea Kivu ar trebui să fie însoțită de eforturi diplomatice și de consolidare a păcii mult mai intense; invită toate țările care au semnat Acordul-cadru de la Addis Abeba în februarie 2013 să își onoreze angajamentele;

10.  observă că autoritățile congoleze au aplicat într-un ritm lent planul DDR pentru Republica Democratică Congo; le invită să își intensifice eforturile și solicită comunității internaționale să acorde planului un sprijin suplimentar;

11.  salută eforturile autorităților congoleze de a implementa legislația care interzice comercializarea și prelucrarea mineralelor în zonele unde mineralele sunt exploatate ilegal, precum zonele controlate de grupări armate; invită autoritățile congoleze să accelereze punerea în aplicare a legislației pentru a pune capăt exploatării ilegale a resurselor sale minerale și îndeamnă RDC să își continue eforturile de a respecta Inițiativa privind transparența în industriile extractive;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Uniunii Africane, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și parlamentului RDC.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate