Postopek : 2016/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0808/2016

Predložena besedila :

B8-0808/2016

Razprave :

CRE 22/06/2016 - 16

Glasovanja :

PV 23/06/2016 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0290

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 234kWORD 75k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.238v01-00
 
B8-0808/2016

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o pokolih na vzhodu Konga (2016/2770(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o pokolih na vzhodu Konga (2016/2770(RSP))  
B8-0808/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP-EU z dne 15. junija 2016 o predvolilnih in varnostnih razmerah v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju izjav podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in njene tiskovne predstavnice o položaju v Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 23. maja 2016 o Demokratični republiki Kongo,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Demokratični republiki Kongo, zlasti resolucij št. 2198 (2015) o podaljšanju režima sankcij za Demokratično republiko Kongo in mandata skupine strokovnjakov in št. 2277 (2016), s katero je bil mandat misije OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo podaljšan za eno leto (MONUSCO),

–  ob upoštevanju poročila skupine strokovnjakov OZN za Demokratično republiko Kongo z dne 12. januarja 2015,

–  ob upoštevanju okvirnega sporazuma o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo, podpisanega februarja 2013 v Adis Abebi,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN z dne 9. marca 2016 o misiji OZN za stabilizacijo v Demokratični republiki Kongo in o okvirnem sporazumu o miru, varnosti in sodelovanju za Demokratično republiko Kongo in regijo,

–  ob upoštevanju revidiranega Sporazuma o partnerstvu iz Cotonouja,

–  ob upoštevanju Afriške listine o človekovih pravicah in pravicah ljudstev iz junija 1981,

–  ob upoštevanju nairobijskih izjav iz decembra 2013,

–  ob upoštevanju poročila skupine za raziskave o Kongu (Congo Research Group) z naslovom „Kdo so morilci iz Benija?“,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bilo na območju okrog mesta Beni na vzhodu Demokratične republike Kongo od leta 2014 več kot 600 civilistov brutalno umorjenih z mačetami, sekirami in noži, med drugim ženske, otroci in celo dojenčki;

B.  ker se je eden izmed napadov zgodil v neposredni bližini misije MONUSCO, na kar se slednja ni odzvala;

C.  ker so ti pokoli najhujše nasilje v državi v zadnjem desetletju;

D.  ker je po mnenju misije MONUSCO in oboroženih sil Demokratične republike Kongo (FARDC) za pokole odgovorna ugandska islamistična uporniška organizacija Zavezništvo demokratičnih sil (ADF);

E.  ker niti kongovske oblasti niti misija MONUSCO niso izvedle uradne preiskave;

F.  ker je bil v nekaterih omejenih primerih FARDC obtožen pasivne, nekateri njegovi člani pa celo aktivne udeležbe v pobojih;

G.  ker so v več desetletnem konfliktu v vzhodnem Kongu civiliste sistematično napadale številne oborožene skupine; ker so te uporabljale spolno nasilje kot vojno orožje in so rekrutirale otroke vojake;

H.  ker je velika nezmožnost, da bi pred sodišče privedli kršitelje človekovih pravic, povzročila veliko nekaznovanosti in nove zločine;

I.  ker boji v vzhodnem Kongu izhajajo iz več virov, vključno z etničnim konfliktom, političnim nezadovoljstvom in regionalno geopolitiko, to nezanesljivo mešanico pa še poslabša pomanjkanje virov v obubožani regiji;

J.  ker neuradno ali obrtno rudarjenje predstavlja skoraj petino gospodarske proizvodnje države in zaposluje milijon prebivalcev Konga; ker je vir dobička za upornike in skorumpirane vladne vojake, pa tudi za trgovce iz sosednjih držav, ki trgujejo neposredno ali prek lokalnih oboroženih zaveznikov;

K.  ker je v okviru prizadevanj za obravnavanje osnovnih vzrokov za nasilje v regiji vlada Demokratične republike Kongo skupaj z desetimi drugimi državami ter štirimi regionalnimi in mednarodnimi institucijami februarja 2013 sprejela okvir za utrditev miru v državi; ker so različni pristopi kongovske vlade in njenih zunanjih partnerjev, vključno s programom za stabilizacijo, prizadevanji za demobilizacijo in reformo varnostnega sektorja, prinesli slabe rezultate;

L.  ker zagotavljanje miru ovirajo neuspešna prizadevanja Demokratične republike Kongo za demobilizacijo več tisoč uporniških borcev, bodisi z njihovo vključitvijo v nacionalno vojsko bodisi s pomočjo pri vključitvi v civilno življenje;

1.  obsoja stalne napade oboroženih skupin in izvajanje skrajnega nasilja nad prebivalci Demokratične republike Kongo v vzhodnih provincah, predvsem na območju mesta Beni; poziva vse ustrezne organe, naj nemudoma ukrepajo in kršitelje privedejo pred sodišče;

2.  poziva vlado Demokratične republike Kongo, naj pod vodstvom visokega vojaškega tožilca nemudoma preuči pokole civilistov na območju mesta Beni;

3.  opozarja, da so ti pokoli vojni zločin;

4.  poziva tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča, naj zbere informacije in preuči zlorabe, da bi ugotovil, ali je potrebna preiskava Mednarodnega kazenskega sodišča glede domnevnih zločinov na območju mesta Beni;

5.  pozdravlja napoved OZN, da bodo zmanjšanje števila oseb v misiji MONUSCO pospremili s preobrazbo misije, da bo imela večjo operativno zmogljivost za zaščito civilistov z mehanizmi za hiter odziv in zračno spremljanje v vzhodnem Kongu;

6.  obenem poziva misijo MONUSCO, naj poveča število patrulj na prizadetem območju, in sicer pehotnih in nočnih; ter naj vzpostavi mobilne operativne baze, ki bodo bližje oddaljenim vasem, kjer se je zgodilo več nedavnih napadov;

7.  meni, da bi morale lokalne skupnosti na območju mesta Beni sodelovati pri načrtovanju teh patrulj, namestitvi vojaških enot v regiji, prizadevanjih za lokalni razvoj ter pri projektih razorožitve, demobilizacije in ponovnega vključevanja, da bi povečali njihovo učinkovitost;

8.  obsoja ponavljajoče se primere spolnega nasilja v vzhodnem Kongu; pozdravlja dejstvo, da so kongovske oblasti v zadnjih mesecih organizirale številna sojenja zaradi spolnega nasilja v vzhodnem Kongu in obsodile več vojaških časnikov;

9.  meni, da bi morali sedanjo vojaško strategijo v pokrajinah Kivu pospremiti z veliko večjimi diplomatskimi prizadevanji in prizadevanji za izgradnjo miru; poziva vse države, ki so februarja 2013 podpisale okvirni sporazum iz Adis Abebe, naj spoštujejo svoje obveze;

10.  ugotavlja, da kongovske oblasti počasi izvajajo načrt države za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključevanje; poziva jih, naj okrepijo svoja prizadevanja, mednarodno skupnost pa, naj poveča svojo podporo načrtu;

11.  pozdravlja prizadevanja kongovskih oblasti pri izvajanju zakonodaje, ki prepoveduje trgovanje z rudninami in njihovo predelavo na območjih, kjer prihaja do nezakonitega izkoriščanja rudnin, kot so na primer območja pod nadzorom oboroženih skupin; poziva kongovske oblasti, naj okrepijo izvajanje zakonodaje, da bi odpravile nezakonito izkoriščanje rudninskih virov v državi, ter poziva Demokratično republiko Kongo, naj si še naprej prizadeva za izpolnjevanje pobude za preglednost v ekstraktivni industriji;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, Afriški uniji, generalnemu sekretarju OZN ter vladi in parlamentu Demokratične republike Kongo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov