Návrh usnesení - B8-0817/2016Návrh usnesení
B8-0817/2016

  NÁVRH USNESENÍ o požadavku Evropské komise na prodloužení zákonného věku odchodu do důchodu

  8.6.2016

  předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

  Sophie Montel, Florian Philippot

  B8-0817/2016

  Návrh usnesení Evropského parlamentu o požadavku Evropské komise na prodloužení zákonného věku odchodu do důchodu

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Komise a Rada ve svých doporučeních nadále požadují, aby byl prodloužen zákonný věk odchodu do důchodu;

  B.  vzhledem k tomu, že polovina Francouzů uplatňujících nárok na důchod není zaměstnána;

  C.  vzhledem k tomu, že z důvodu vysoké porodnosti je míra závislosti Francie nízká (osoby ve věku vyšším 65 let odpovídají 27 % osob ve věku 15–64 let, zatímco v Německu dosahují 33 %);

  D.  vzhledem k tomu, že situace ve Francii není tak naléhavá, protože podle OECD zde bude v roce 2060 podíl osob přispívajících na důchody vůči důchodcům činit 1,4, zatímco v Německu bude tento podíl 1;

  E.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Evropské komise z roku 2015 by se část veřejných výdajů související se stárnutím populace měla ve Francii snížit o 1,7 procentního bodu HDP, zatímco v Německu by se měla o 5 procentních bodů zvýšit;

  F.  vzhledem k tomu, že podpora fondových důchodových systémů by v situaci nízké výnosnosti aktiv vedla k finančnímu oslabení;

  1.  žádá Komisi, aby v případě Francie přestala požadovat prodloužení věku odchodu do důchodu a aby přestala podporovat fondový důchodový systém.